Igaüks loeb!

Kuidas e-loendusel ankeeti täita?

 • Iga leibkonna kohta on vaja täita üks leibkonnaankeet ja eluruumiankeet ning iga leibkonnaankeeti kantud isiku kohta isikuankeet.
 • Leibkonnaankeedi täidab esimesena e-loenduse keskkonda sisenenud leibkonnaliige.
 • Eluruumiankeeti ja isikuankeete saab täita iga leibkonnaliige.
 • Isikuankeedi saab täita ka teise leibkonnaliikme eest või tema etteütlemisel. Siis teine liige enam ise sisse logima ja ankeeti täitma ei pea. Kui teine leibkonnaliige on Teie isikuankeedi täitnud, siis näete seda ja saate vastuseid parandada või ka uue ankeedi luua. NB! Teise leibkonnaliikme täidetud teisi ankeete Te ei näe.

Soovitatav tegevuskava

 1. Leibkonnaliikmed lepivad kokku, kes täidab leibkonnaankeedi (nt leibkonnaliige A) ning kas ta täidab kõik isikuankeedid või täidab igaüks oma isikuankeedi ise.
 2. Leibkonnaliige A siseneb e-loenduse keskkonda, täidab leibkonnaankeedi, lisades leibkonnaliikmete nimekirja enda ja kõik oma leibkonnaliikmed (nt B ja C).
 3. Kui teised leibkonnaliikmed soovivad oma isikuankeedid sama leibkonna liikmena ise täita, siis lisab isik A leibkonnaliikmete nimekirja nende isikukoodid (vastasel juhul ei saa B ja C ankeeti täita selle leibkonna liikmena, vaid peavad alustama uuesti leibkonnaankeedist). A kannab isikud nimekirja ükshaaval (lisab rea, täidab selle ja seejärel lisab vajaduse korral uue rea järgmise leibkonnaliikme jaoks).
 4. Kui leibkonnaliikmed on leibkonnaliikmete nimekirja kantud, siis märkige tabelisse ka ajutised elanikud ja välismaale lahkunud lähisugulased (kui neid on). Ärge ehmuge asjaolust, et nad on Teie ülejäänud leibkonnaliikmetega ühes tabelis, Teie leibkonna hulka neid ei arvestata (tabelis ei ole nende staatus püsielanik).
 5. Leibkonnaliige A lõpetab leibkonnaankeedi, misjärel tekib iga leibkonnaankeeti kantud inimese kohta alustamata isikuankeet. Edasi saab ankeete täita vabas järjekorras (A võib jätkata eluruumiankeedi või isikuankeediga, aga sama hästi võib ankeete täitma asuda leibkonnaliige B või C).
 6. Kui leibkonnaliige A ankeedi täitmise lõpetab, tuleb tal ankeedist ja e-loenduse keskkonnast välja logida ning kõik brauseri aknad sulgeda.
 7. Leibkonnaliige B siseneb e-loenduse keskkonda ja vastab kõigepealt oma püsielukohta puudutavatele küsimustele. Kui ta märgib oma püsielukohaks sama aadressi mis leibkonnaliige A, kuvatakse talle A täidetud leibkonnaankeet (eeldusel, et A märkis sinna B isikukoodi ja lõpetas leibkonnaankeedi).
 8. Kui leibkonnaliige B kinnitab, et ta kuulub sellesse leibkonda, siis saab ta hakata isikuankeeti täitma. Juhul kui A on ka tema isikuankeedi täitnud, saab ta seda näha ja muuta. Peale selle saab ta täita neid ankeete, mida A täitnud ei ole.
 9. Kui leibkonnaliige B peab end eraldi leibkonnaks või soovib muul põhjusel täitmist otsast peale alustada, siis ta ei nõustu A tehtud leibkonnaga, vaid loob uue ja alustab kõigi ankeetide täitmist.
 10. Kõik täidetud ankeedid tuleb märkida lõpetatuks (kinnitada). Enne tuleb kindlasti veenduda, et kõik andmed on ankeeti märgitud õigesti, sest lõpetatud ankeete enam parandada ei saa.
 11. Kui Teie isikuankeedi täitis teine leibkonnaliige, siis saate ankeeti parandada ja selle ise lõpetada. Ankeedi algne täitja seda enam ei näe.
 12. Kui leibkonna- või eluruumiankeet on kinnitatud, kuid avastate selles vea(d), siis saab teine leibkonnaliige täita uue ankeetidekomplekti, muud võimalust lõpetatud ankeete parandada ei ole. Uue ankeedikomplekti tegemist peaks kaaluma eelkõige siis, kui püsielukoha aadress või leibkonnaliikmete nimekiri on vale.
Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn