Igaüks loeb!

Juhend

NB! Käesolev juhend on saadaval ka e-loenduse keskkonnas lingi all „Abiinfo”.

Navigeerimine

Lehekülje menüüribale kuvatakse küsimusteplokkide nimetused. Tumehallid plokid on täitmiseks avatud, helehallid märgivad, et seda ankeeti (või pikema ankeedi eraldi plokki) ei saa hetkel avada ega täita. Kui küsimusteplokke peab täitma kindlas järjekorras, siis muutuvad järgmised plokid aktiivseks vastavalt täitmisele. Kui täitja saab eri plokkide täitmise järjekorda ise valida, siis on aktiivsed kõik plokkide valimise klahvid.
Menüüribal asuv viide lehele „Koond“, mis annab ülevaate ankeetide olekutest (alustamata/pooleli/lõpetatud), on kogu aeg aktiivne ehk seda saab iga hetk avada. Kui mingi ankeet on märgitud lõpetatuks, siis muutub ka vastav küsimusteplokk mitteaktiivseks ning seda ei saa enam avada ega muuta.
E-vastaja keskkonnas lehelt lehele liikumiseks tuleb klõpsata nupul „Salvesta ja jätka“, vajaduse korral saab eelmistele lehekülgedele liikuda nupuga „Tagasi“. NB! Veebibrauseri tagasi liikumise nuppu kasutada ei saa.

Küsimustele vastamise järjekord

E-vastaja keskkonnas saab küsimustikku täita
1) automaatselt etteantud küsimuste järjekorras või
2) valides ise andmete esitamise järjekorra.
Automaatselt etteantud küsimusteplokkide järjekord: täitmisel tuleb liikuda plokilt plokile (küsimustikust küsimustikule) etteantud järjekorras. Kui kõikidele küsimustele on vastatud, siis on ülevaatelehel „Koond“ kõikide ankeetide olek „Lõpetatud“.
Võimalus ise valida küsimuste täitmise järjekorda võib olla olemas kohe täitmise alguses või tekkida pärast esimese või mitme järgneva ploki või küsimustiku täitmist. Sellisel juhul on korraga aktiivsed ehk tumehallid mitu küsimusteplokki. Vastaja saab ise valida küsimuste järjekorra ülevalt menüürealt või klõpsates koondvaates ankeedi järel oleval sinisel nupul „Mine ankeeti täitma“. Kui vastaja on valinud andmete esitamise järjekorra ise, siis selleks, et kõik ankeedid saaksid vastatud, palume vastajal endal jälgida alustamata ja pooleli olevate ankeetide seisu koondvaate lehelt. NB! Pooleli olevate küsimusteplokkide vahel liikudes alustatakse täitmist alati ploki algusest. Pooleli jäänud küsimuse juurde jõudmiseks tuleb lehelt lehele edasi liikuda nupuga „Salvesta ja jätka“. Varem esitatud andmed on alles.
Mõlemal juhul peab pärast kõikide ankeetide täitmist koondvaate lehel küsimustiku täielikuks lõpetamiseks klõpsama nupul „Kinnitan“. Kui täita oli ainult üks ankeet, siis tuleb lõpetatuks märkida vaid see.

Keele vahetus küsimustiku täitmise ajal

Küsimustiku täitmise keelt saab valida ekraani ülemises paremas nurgas. Keelt saab soovi korral vahetada ka küsimustiku täitmise ajal. Valida on eesti, vene ja inglise keele vahel.

Veateated

Tähtis on vastuste omavaheline kooskõla. E-vastaja keskkonnas on kasutusel kontrollid, tänu millele annavad vastuoludest märku üldine hoiatus või veateade ekraani ülaosas ja täpsem tekst vastava küsimuse juures. Veateated on kollasel või punasel taustal. Kollasel taustal on hoiatused – vastused tuleb üle kontrollida, parandama peab neid vaid vajaduse korral. Punasel taustal veateate puhul ei saa vastamist jätkata enne, kui vastus on parandatud. Soovi korral saab vastust täpsustada, lisades küsimuse juurde kommentaari. Viga parandades võib tekkida vajadus muuta mõnda varem sisestatud vastust. Selleks tuleb ankeedis vastava küsimuse juurde liikuda, kasutades nuppu „Tagasi“. Pooleli jäänud küsimuse juurde saab tagasi nupuga „Salvesta ja jätka“. Kui vastuolu on kadunud, värvub küsimuse taust heledaks ja veateade kaob.

Lisateave küsimuste kohta

Kui klõpsata küsimuse juures asuval nupul „Ava abiinfo“, avaneb lisateave küsimuse või vastusevariantide kohta. Samas saab ka küsimusele vastata ja edasi liikuda. Soovi korral saab abistava teksti sulgeda nupust „Sulge abiinfo“.

Katkestamine ja jätkamine

Soovi korral saab küsimustiku täitmise katkestada ja seda kuni e-küsitluse lõpuni sobival ajal jätkata. Täitmise saab katkestada akna ülemises paremas nurgas asuvast nupust „Välju“. Enne katkestamist tuleb vastata eesoleva lehekülje küsimustele ning klõpsata nupul „Salvesta ja jätka“, et andmed ka sellel lehel salvestuksid. Jätkamiseks tuleb uuesti sisse logida. Varem sisestatud andmed säilivad. Uuesti sisse loginud vastaja suunatakse ankeedis pooleli jäänud küsimusteploki algusesse, kust tuleb nupuga „Salvesta ja jätka“ vastamata küsimusteni liikuda.

Küsimustiku lõpetamine

Kui vastaja on täitnud küsimustiku kõik ankeedid (kõik on olekus „Lõpetatud“), siis tekib lehele „Koond“ nupp „Kinnitan“. Sellel klõpsates kinnitab vastaja, et on küsimustikule vastamise lõpetanud. Pärast seda võib veebiakna sulgeda.

Kaart

Kui vastaja otsinguga aadressi ei leidnud, siis Adobe Flash Playeri olemasolul saab hoone märkida kaardil. Hoone asukoha leidmiseks kaardil saab kasutada rippmenüüsid, mille valikutega suurendatakse kaarti valitud asustusüksuse tasemele. Peale rippmenüüde on kaardi suurendamiseks/vähendamiseks kasutada suumimise tööriist (kaardi ülemises paremas nurgas) ja hiire rullik. Kaarti saab nihutada klaviatuuri nooleklahvide või hiirega. Hiirega nihutamiseks tuleb vajutada alla hiire vasak klahv ja seda all hoides liigutada kaarti soovitud suunas. Asukoha märkimiseks peab kaardi mõõtkava olema 1 : 5000. Selle mõõtkava saab suumimise tööriista või hiire rulliku abil, samuti võib klõpsata suumimise tööriista sildil „1 : 5000“.
Kui elukoht/maja on kaardil tuvastatud, siis tuleb sellel kohal/majal klõpsata ning kaardile tekib roosa sümbol (mumm). Kaardi kõrval rippmenüüde all olevates lahtrites pakutakse aadressi (kui see on süsteemis olemas). See tuleb üle kontrollida ja vajaduse korral käsitsi parandada, klõpsates nupul „Muuda pakutud aadressi käsitsi“. Seejärel tuleb täita aadressi osadele vastavad aadressiväljad.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn