Igaüks loeb!

REL 2000

Taasiseseisvunud Eesti esimene rahva ja eluruumide loendus toimus 2000. aasta 31. märtsist 9. aprillini.

Loendati 1 370 052 alalist elanikku, neist 67,9% olid eestlased. Võrreldes 1989. aasta rahvaloenduse tulemustega oli Eesti alaline elanikkond vähenenud 195 600 inimese võrra ehk 12,5%. Tavaleibkondi oli 582 089 ning tavaeluruume 617 399.

2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemused on kättesaadavad nii elektroonselt avalikus andmebaasis kui ka paberväljaannetes. Kõik 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste kogumikud on kättesaadavad ka Statistikaameti veebilehel. Statistika rahvastiku, eluruumide, eluruumidega hoonete ning rahvastiku elamistingimuste kohta on esitatud nii Eesti kohta tervikuna kui ka linnade ja valdade kohta.

Kõik 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse materjalid on kättesaadavad aadressil http://www.stat.ee/rahvaloendus-2000.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn