Igaüks loeb!

Loendusankeedi täitmine

Kas ma pean ise ka oma ankeedi täitma kui minu leibkonnaliige seda juba tegi?

Ei pea, kui leibkonnaliige Teie ankeedi on täitnud ja kinnitanud. Soovi korral saate tema märgitud vastuseid parandada või täita enda kohta uue ankeedi. Et ankeetide topelttäitmist vältida, on soovitav omavahel kokku leppida, kes ankeedid täidab. Leibkonna- ja eluruumiankeedi saab täita esimesena e-loenduse keskkonda sisseloginud leibkonnaliige. Isikuankeedid võib täita iga 15-aastane ja vanem leibkonnaliige ise.

Miks tekkis ankeedi täitmisel ootamatu viga (unexpected error)?

Sellised vead tekivad veebilehitseja „tagasi“ (back) nupu kasutamisest või sama veebilehitsejaga järjest mitme inimese e-loendusel osalemisest. Turvalisuse ja andmete korrektsuse tagamiseks ei ole süsteemis brauseri "tagasi" nupu kasutamine lubatud. Tagasi liikumiseks tuleb kasutada ankeedis sees olevat "tagasi" nuppu. Kui täitmisel ilmub teade "ootamatu viga", tuleb nii ankeedist kui ka e-loenduse keskkonnast väljuda, brauseriaknad sulgeda ning uuesti avada ja sisse logida. Kõik varem salvetatud andmed säilivad.

Kas ma saan täitmise katkestada ja pärast jätkata?

Soovi korral saate ankeedi täitmise katkestada ning kuni e-loenduse lõpuni (31.01.2012) sobival ajal jätkata. Ankeedi täitmise katkestamiseks on ekraani ülemises paremas nurgas nupp „Välju“. Varem sisestatud andmed salvestatakse ning hiljem saab uuesti sisse logida ja vastamist pooleli jäänud kohast jätkata. NB! Sellel leheküljel, millel olles täitmine katkestati, andmed ei säili (sest pole klõpsatud nupul „Salvesta ja jätka“).

Kuidas saab ankeedis eelmisele lehele tagasi liikuda?

Ankeedis eelmisele lehele liikumiseks on nupp „Tagasi“. NB! Kasutada ei saa internetibrauseri nuppu „Back“ (tagasi).

Kas ma saan e-ankeedis vastuseid vajaduse korral muuta?

Jah, vastuseid saab muuta nii kaua, kuni ankeet ei ole märgitud lõpetatuks. NB! Salvestatud aadressi enam parandada ei saa. Seepärast tuleb aadress alati kohe üle kontrollida.

Ankeet on lõpetatud, aga tegin enda andmete esitamisel vea / soovin andmeid muuta. Kuidas saan selle parandada / seda teha?

Lõpetatud ankeeti enam ise muuta ei saa. Sellise probleemi korral tuleb ühendust võtta klienditoega aadressil klienditugi at stat dot ee või telefonil 625 9100. Erandina saate avada ja muuta lõpetatud isikuankeeti, kui selle täitis Teie kohta teine leibkonnaliige. Sellisel juhul on küsimustele juba vastatud ning Te ise saate vastuseid parandada.

Kas ma saan valesti täidetud ankeedi tühistada?

Ankeete tühistada ei saa. Kui täitmisel tehtud viga ilmneb alles pärast ankeedi lõpetamist (kinnitamist), siis tuleb ühendust võtta klienditoega aadressil klienditugi at stat dot ee või telefonil 625 9100.

Kas juba lõpetatud ankeeti saab vaadata?

Kui ankeet on lõpetatud (kinnitatud), siis seda enam avada ega muuta ei saa. Erandina saab avada ja muuta lõpetatud ankeeti, kui see on vastaja enda isikuankeet, mille täitis teine leibkonnaliige. Sellisel juhul on küsimustele juba vastatud ning isik ise saab vastuseid parandada.

Kas ma saan loendada mitu leibkonda?

Iga inimene saab luua vaid ühe leibkonnaankeedi, st ankeedi oma leibkonna kohta.

Kas saan täita ankeedi oma leibkonnaliikme eest, kui ei tea tema isikukoodi?

Jah, saate. Kui Te leibkonnaliikme isikukoodi ei tea, siis tuleb see väli tühjaks jätta ja märkida ankeeti isiku sugu, sünniaeg ja vanus.

Ma ei saa leibkonnaliikmete nimekirjast edasi – ilmub veateade.

Kontrollige, kas kõik kohustuslikud väljad (ees- ja perekonnanimi, sugu, vanus) on tabelis täidetud. Samuti tuleb kontrollida, et tabelisse pole lisatud üleliigseid tühje ridu – need saab kustutada, kasutades rea lõpus olevat ristikujulist nuppu.

Ma ei tea haldusjaotuse kehtimise aastat.

Vastus tuleb märkida nii täpselt, kui oskate. Endise haldusjaotuse kehtimise ligikaudset aastat küsitakse edaspidise andmetöötluse (kodeerimise) lihtsustamiseks.

Miks ankeet nii aeglane on?

Andmete salvestamise ja lehekülgedel edasi liikumise kiirus sõltub mitmest tegurist:
1) parajasti võib korraga ankeete täita väga palju vastajaid – soovitatav on vaadata veebilehel www.REL2011.ee e-loenduse ajal kuvatavat keskkonna koormuse näitu. Kui näit on punasel taustal, siis tuleks võimaluse korral täita ankeete muul ajal;
2) Teie kodune võrguühendus ei pruugi olla piisavalt kiire;
3) samal ajal kui ankeeti täidetakse, kontrollib süsteem sisestatud andmeid (nt selleks, et vältida juhuslikke sisestusvigu, eeltäita teatud vastusevälju, kuvada ettenähtud küsimusi) ning seetõttu võib ankeet mõne küsimuse juures olla aeglasem. Seda näitab ekraanil keerlev liivakella kujutis. Samal ajal pole mõtet järgmist tegevusega edasi minna.

Leibkonna nimekirja täites kustub sisestatud perekonnanimi.

Võib juhtuda, et kui vastuseid kirjutatakse väga kiiresti, ei jõua süsteem neid salvestada ja juba sisestatud andmed (tähed) võivad kaduda (nt perekonnanimi leibkonna nimekirjas).

Kui küsimusele vastan, värvub see kollaseks/punaseks ja ekraanile ilmub veateade. Mis ma valesti teen?

E-loenduse keskkonnas on kasutusel loogilised kontrollid, tänu millele annavad andmetevahelisest vastuolust märku üldine teade ekraani ülaosas ning vastava küsimuse juurde ilmuv täpsem veateade või hoiatus. Kui veateate taust on kollane, siis on tegu hoiatusega, et andmetes võib olla viga. Sel juhul tuleb sisestatud andmed üle kontrollida. Kui kõik on korras, siis ei pea veateatest välja tegema, vaid tuleb klõpsata nupul „Salvesta ja jätka“ ja jätkata ankeedi täitmist. Kui andmetes oli viga, siis tuleb see parandada. Selleks saab liikuda ankeedis tagasi selle küsimuse juurde, kus viga tehti. Kui veateate taust on punane, on tegu otsese veaga – andmetele vastavat olukorda ei saa eksisteerida. Ankeeti sisestatud vastuseid tuleb parandada, enne ankeeti edasi täita ei saa.

Miks on mõned vastuseväljad ankeedis juba täidetud?

Ankeedis on mõne küsimuse vastuseväli registriandmete ja 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmete põhjal eeltäidetud. Neid küsimusi kuvatakse vaid isikule endale, kui tema püsielukoha aadress on sama mis rahvastikuregistris. Sellised on seadusliku perekonnaseisu, sünniriigi, ema, isa ja vanavanemate sünniriigi, kodakondsuse, emakeele ja 2000. aasta loenduse aegse elukoha andmed. Vajaduse korral saab eeltäidetud väljade vastuseid parandada.

Minu kohta eeltäidetud isikuandmed on valed/aegunud.

Eeltäidetud väljade andmed võivad olla aegunud, sest need valmistati ankeedi eeltäitmiseks ette 2011. aasta suvel. Kui Teie andmed on ankeedis valed või aegunud, siis tuleb need lihtsalt parandada. NB! Registris, kust andmed pärit on, Teie andmeid automaatselt ei parandata, sest loendusel kogutud andmeid ei anta edasi teistele asutustele.

Kui täidan isikuankeedi oma leibkonnaliikme eest, kas ta saab hiljem ise sisse logides oma ankeeti täita?

Kui inimese kohta on mõni teine leibkonnaliige juba ankeedi täitnud, siis see, kelle kohta isikuankeet on täidetud, näeb neid andmeid ja saab neid ka parandada. Kui isik ise on oma ankeedi täitnud ja lõpetatuks märkinud, siis tema sisestatud vastuseid enam keegi muuta ei saa.

Tahan oma leibkonnaliikme pooleli oleva isikuankeedi lõpetada, aga ma ei saa seda teha. Miks?

Teise inimese alustatud ja pooleli olevat isikuankeeti ei saa täitma minna. Erandina saate avada ja muuta lõpetatud ankeeti, kui see on Teie enda isikuankeet, mille täitis teine leibkonnaliige. Sellisel juhul on küsimustele juba vastatud ning Te ise saate vastuseid parandada. Pooleli oleva eluruumiankeedi täitmist saab jätkata ka teine leibkonnaliige.

Kas teised leibkonnaliikmed näevad minu isikuankeedi sisu?

Kui olete e-loenduse keskkonda sisenenud oma ID-kaardi, Mobiil-ID või pangaparoolidega ja täitnud ankeedi ise, siis teised leibkonnaliikmed Teie isikuankeeti ei näe. Teise inimese ankeeti näeb vaid see, kes teise inimese eest seda täidab.

Kas ma näen e-loenduse keskkonda sisenedes, kui keegi on minu eest ankeedi juba täitnud?

Jah, kui märgite oma püsielukohaks sama aadressi, mille Teie ankeedi täitnud inimene on Teie püsielukohaks märkinud.

Kas ma saan minust eraldi elavad vanemad/lapsed ise e-loendada?

Iga isik saab täita vaid ühe leibkonnaankeedi, st ankeedi oma leibkonna kohta, seega on vanemate või laste eest võimalik vastata vaid siis, kui nad kuuluvad Teiega ühte leibkonda. NB! Ülikoolis või keskkoolijärgses kutseõppeasutuses õppijate elukohaks loetakse nende õppimiskoha eluruum, mitte vanematekodu.

Ma olen täiskasvanud inimese eestkostja, kuidas ma saan teda e-loendada?

Kui eestkostetav elab Teiega ühes leibkonnas, siis tuleb ta leibkonna nimekirja lisada ning seejärel ankeedid täita. Kui eestkostetav elab aga mujal (nt hooldekodus), siis tuleb Teil ankeetide täitmiseks e-loenduse keskkonda siseneda eestkostetava isiku ID-kaardi või internetipanga paroolidega.

Kas ankeedi täitmise käigus saab keelevalikut muuta?

Jah, saab küll. Ankeeti on võimalik täita eesti, vene ja inglise keeles. NB! Kui küsimuse juurde on tekkinud punasel taustal veateade, siis peab enne keele vahetamist selle vea parandama.

Kuidas ma aru saan, et kõik andmed on antud?

Et loenduse küsimustik täielikult lõpetada, peavad kõik ankeedid olema märgitud lõpetatuks. Kui see on tehtud, siis tuleb klõpsata koondvaate lehele tekkinud nupul „Kinnitan“. Seejärel ilmub ekraanile teade, et küsimustiku täitmine on lõppenud. Nüüd on e-loendus lõppenud ja veebiakna võib sulgeda.

Miks mulle saadeti meeldetuletus, kui ma juba e-loendusel osalesin?

Sellisel juhul tuleks e-loenduse keskkonda sisse logida ning kontrollida, kas olete koondvaate lehel („Koond“) klõpsanud nupul „Kinnitan“. Kui ei, siis on ankeetide täitmine tehniliselt veel pooleli ja seetõttu saadeti ka meeldetuletuskiri. Kui Teil on kõik ankeedid lõpuni täidetud ja lõpetatuks märgitud, siis tuleb klõpsata nupul „Kinnitan“.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn