Transport

Transport (ladina trans ('üle') ja portare ('kandma')) on inimeste ja kaupade liigutamine ning signaalide ja informatsiooni edastamine ühest kohast teise. Maailm ilma igapäevaste liikumisvõimalusteta on muutunud kujuteldamatuks. Transport majandusharuna avaldab suurt mõju peagu kõigile ülejäänud majandusharudele ja teenindussektorile ning samal ajal mõjutavad need tegevusalad tugevasti transporti. Eesti transpordisektorit mõjutab seejuures nii kohalik kui ka teiste riikide majanduslik olukord.

Peamised transpordiliigid inimeste ja kaupade liigutamiseks on maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport), vee- ja õhutransport. Heal tasemel transpordisüsteem on tänapäeva vajadustele vastava elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa. Korraliku transpordi olemasolu soodustab kohalikku ettevõtlust, samuti Eesti majanduse konkurentsivõime kasvu üldisemalt.

Transpordi valdkonnas avaldab Statistikaamet maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate- ning kaubaveo mahu andmeid. Samuti on avaldatud andmed transporditaristu kohta. Transpordi valdkonnast leiab ka registreeritud liiklusvahendite, liiklusõnnetuste ja transpordi majandusnäitajate andmeid.