Sisekaubandus

Sisekaubandus on majandusvaldkond, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust (k.a mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüüki ning remonti) ning on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu.

Sisekaubanduse valdkonnast leiab nii kuulisi, kvartaalseid kui ka aastaandmeid. Andmed on põhiliselt avaldatud tegevusalati ning kaubagrupi järgi, kuid on ka tabeleid, kus andmed on tööga hõivatud isikute arvu või piirkonna järgi.

Sisekaubanduse valdkonnas avaldab Statistikaamet andmeid kaubandusettevõtete (sõidukikaubandus-, hulgikaubandus- ja jaekaubandusettevõtted) kohta.

Jaemüügi mahuindeksid iseloomustavad kaupade müügi mahu muutusi püsivhindades võrreldes mingi eelmise perioodi müügiga. Indeksite arvutamisel on kasutatud kaupade hinnaindekseid.

Sisekaubanduse majandusnäitajate alamvaldkond annab ülevaate Eesti kaubandusettevõtete müügitulu, hulgi- ja jaemüügi, kulude, kasumi, varade, kohustuste, omakapitali, investeeringute, kaubandusliku marginaali, lisandväärtuse, tootlikkusnäitajate jne kohta.