Kõikne rahvastiku registreerimine 1. detsembril 1941

1941. aasta piirRahvaarv – 1 017 475
Eestlaste osatähtsus – 90%
Linnaelanikke – 31%

1941. aastal oli Eesti Saksa võimude poolt okupeeritud. Saksa okupatsioonivõimud korraldasid 1941. aasta 1. detsembril rahvastiku kõikse registreerimise, mida on võimalik lugeda rahvaloenduste hulka, sest täidetud olid rahvaloenduse põhitingimused: uuring oli kõikne ja loenduse moment oli fikseeritud. Nõukogude ajal vaikiti see loendus olematuks.

Rahvastikuvähenemine 1941. aasta rahvaloendusel võrreldes 1940. aastaga, %

Rahvastikuvähenemine 1941. aasta rahvaloendusel võrreldes 1940. aastaga, %
Allikas: Statistische monatshefte für den generalbezerik Estland. Nr. 3 / 4 März-April 1942.