Rahva ja eluruumide loendus 31. detsembril 2011

2011. aasta piir2011. aasta rahvaloenduskaartide aluseks olid Maa-ameti Eesti Topograafilise andmekogu ETAK-i andmed, lahutusvõimega 1: 10 000. Loendusel ei kasutatud paberkaarte.

Esmakordselt ei koostatud loenduseks majavalduste nimekirju. Neid asendasid 2009–2010. aasta aadressandmete korrastusprojekti käigus täpsustatud aadressandmed. Iga eluhoone sai unikaalse identifikaatori, mille alusel seoti hoone asukoht loendusankeediga. Puuduvad hooned/aadressid kanti loenduse käigus otse geoandmebaasi kaardirakenduste kaudu. Veebiloendusel oli kasutada e-vastaja kaardirakendus, mis võimaldas internetis vastajatel valida elukoha olemasolevate aadresside hulgast või aadressi puudumisel märkida elukoha asukoht kaardile kaardirakenduse kaudu (kaart 2). Küsitlusloenduse ajal oli kasutusel loendaja kaardirakendus, mis võimaldas näha loenduspiirkonda ja selles olevaid hooneid ning ka seda, mis hooned on loendatud ja mis loendamata. Loendaja sai puuduvaid hooneid GPS-i abil kaardile lisada (kaart 3).

Esmakordselt oli loenduse käigu jälgimiseks loodud spetsiaalne kaardirakendus, mis võimaldas jälgida loenduse kulgu – kui suur osa töönimekirjast on juba loendatud (kaart 4).

Spetsiaalne kaardirakendus oli kasutada ka personalitöötajatel loendajate värbamise abistamiseks, et personalitöötajal oleks võimalik näha tulevase loendustöötaja elukohta kaardil ja loenduspiirkondi (kaart 5).

Esimest korda ei järgi loendusüksuste (jaoskondade, ringkondade ja piirkondade) piirid halduspiire, vaid looduses hästi jälgitavaid objekte: peamiselt teid ja vooluveekogusid.
Jaoskondade moodustamise aluseks olid eluruumide ja elanike koormusklassid, mis arvutati välja prooviloenduse info põhjal. Elanike nimekirja aluseks oli Rahvastikuregister. Vastavalt eluruumide ja elanike jaotusele ruumis moodustati kolme liiki jaoskondi:

  • hajaasustus – 565 inimest ja 307 eluruumi
  • eramute piirkond – 673 inimest ja 366 eluruumi
  • kortermajade piirkond – 807 inimest ja 439 eluruumi.

Elanike ja eluruumide arvult väiksem töökoormus hajaasustusega jaoskondades tasakaalustub suurema maa-alaga võrreldes kortermajade piirkondadega. Kokku moodustati 2000 loendusjaoskonda, mis liideti 132-ks loenduspiirkonnaks. Loenduspiirkondadest moodustati omakorda 15 loendusringkonda ning nendest 3 regiooni.

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse e-vastaja kaardirakendus

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse e-vastaja kaardirakendus
Allikas: Statistikaamet

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse loendaja kaardirakendus

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse loendaja kaardirakendus
Allikas: Statistikaamet

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse juhtide kaardirakendus

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse juhtide kaardirakendus
Allikas: Statistikaamet

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse personalitöötajate kaardirakendus

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse personalitöötajate kaardirakendus
Allikas: Statistikaamet