Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2019. aasta

Küsimustiku kood: 14682020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad (20319)".

Andmete esitamise tähtaeg: 01.12.2020

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG