Moodul 3

Moodul 3 „Statistika kaardirakenduse ABC” (teoreetiline ja/või praktiline õpe) on mõeldud kõigile, kes soovivad kasutada statistika kaardirakendust: koostada teemakaarte ja teha hoonepõhiste andmete alusel ruumipäringuid.

Oodatav tulemus: tarbija oskab iseseisvalt koostada teemakaarti, vaadata sellelt eri aastate ja piirkondade andmeid, kaarti printida ning teha oma uurimisala kohta ruumipäringu.

Sihtrühm: omavalitsusüksuste töötajad, planeerijad, arendusspetsialistid, õpilased, statistikahuvilised

Sisu: tutvustakse Statistikaameti kaardirakendust ja selle kasutusvõimalusi. Antakse ülevaade kaardirakenduse võimalustest – kuidas koostada ja kujundada teemakaarte, otsida andmeid, võrrelda eri piirkondade ja aastate infot, teemakaarti printida. Õpetatakse, kuidas teha ruumipäringut, kuidas joonistada ja üles laadida vajalik uuringuala ruumipäringu jaoks ning milliseid ülesandeid saab ruumipäringuga lahendada.
Programmi saab kohandada kliendile rohkem huvi pakkuvale valdkonnale.

Õppemeetod: loeng ja demo; praktilise õppe korral ülesanded arvutiga
Koolitusmaterjal: ülesanded ja juhend praktilise õppe korral
Koolituse kestus: 45 minutit teoreetilist õpet, 2 x 45 minutit praktilist õpet

Lisainfot ja koolitusele registreerida saab elektronposti aadressil statistika at stat dot ee või telefonil 625 9300.