11.04.2012 nr 2

Protokoll

Lisa 1.Aastaaruanne 2011_est

Lisa 2.Stat_Nõukogu 20120411_lisa-2

Lisa 3.Statistikanoukogu_tegevuse_2011_aasta__aruanne_Lisa-3

Lisa 3-1.Statistikanoukogu_tegevuse_2011_aasta_tooplaan_Lisa-3-1

Lisa 4.Rahvamajanduse_Lisa-4

Lisa 5.Tarbijauuringu_Lisa-5

Lisa 6.CoP_esimene_Lisa-6