Igaüks loeb!

Rahvaloendusel loendati 1 294 236 Eesti püsielanikku

31. mai 2012   PDF   DOC

Rahva ja eluruumide loenduse esialgsetel andmetel loendati 1 294 236 püsivalt Eestis elavat inimest. Viimase rahvaloendusega võrreldes on Eesti püsielanike arv vähenenud 75 816 ehk 5,5% võrra.

31. detsembrist 31. märtsini toimunud rahvaloendusel loendati 1 294 236 Eesti püsielanikku, kellest 693 884 olid naised ja 600 352 mehed. Eestlasena määratles end 68,7%, venelasena 24,8% ja muu rahvusena 4,9% loendatud püsielanikest. 1,5% jättis oma rahvuse määratlemata.

Võrreldes eelmise, aastal 2000 toimunud rahva ja eluruumide loendusega on püsielanike arv vähenenud 75 816 võrra (aastal 2000 loendati 1 370 052). Püsielanikuks loetakse vastavalt rahvusvahelisele definitsioonile inimest, kes on enne loendusmomenti (31.12.2011) elanud riigis vähemalt aasta või kavatseb seda teha.

Kahe rahvaloenduse vahel on muutunud rahvastiku vanuseline koosseis. „Esialgsed loendustulemused kinnitavad taasiseseisvumisajale omaste muutuste jätkumist Eesti rahvastikus,” rääkis rahvaloenduse metoodikajuht professor Ene-Margit Tiit.

Kui 2000. aastal moodustasid kuni 14-aastased rahvastikust 18%, siis 2011. aastal oli nende osatähtsus langenud 15%-le. Samas oli 65-aastaste ja vanemate osatähtsus tõusnud 18%-ni (2000. aastal oli neid 15%). Tööealiste (vanus 15–65) osatähtsus oli jäänud 2000. aasta tasemele (67%). 

Rahvastiku vanuspüramiid

Diagramm: Rahvastiku vanuspüramiid

Loendatud püsielanikud maakondade kaupa

"Rahvastiku piirkondlik kontsentreerumine on jätkunud," ütles professor Ene-Margit Tiit.

Võrreldes eelmise rahvaloendusega on suurenenud Harjumaa ja Tartumaa elanike arv, ülejäänud maakondade elanikkond on vähenenud. Kohalike omavalitsuste rahvaarvud avaldatakse 2012. aasta lõpus.

  2000 2011 muutus muutus %
HARJU MAAKOND 525682 552643 26961 5,13
..Tallinn 400378 392331 -8047 -2,01
HIIU MAAKOND 10440 8470 -1970 -18,87
IDA-VIRU MAAKOND 179702 149244 -30458 -16,95
JÕGEVA MAAKOND 38297 31398 -6899 -18,01
JÄRVA MAAKOND 38781 30553 -8228 -21,22
LÄÄNE MAAKOND 28644 24184 -4460 -15,57
LÄÄNE-VIRU MAAKOND 67801 59861 -7940 -11,71
PÕLVA MAAKOND 32695 27452 -5243 -16,04
PÄRNU MAAKOND 91212 82584 -8628 -9,46
RAPLA MAAKOND 37593 34905 -2688 -7,15
SAARE MAAKOND 35951 31344 -4607 -12,81
TARTU MAAKOND 149602 150287 685 0,46
VALGA MAAKOND 35796 30158 -5638 -15,75
VILJANDI MAAKOND 57974 47594 -10380 -17,90
VÕRU MAAKOND 39882 33439 -6443 -16,16

* andmed on esitatud maakondade loendusaegsetes piirides

Loenduse esialgsed tulemused leiab Statistikaameti andmebaasist.

Rahva ja eluruumide loenduse esialgsed tulemused läbivad hiljemalt detsembriks 2012 täiendava võrdluse erinevate riiklike registritega. Hinnatakse loendamata jäänud isikute arvu (loenduse alakaetust) ja pärast seda otsustatakse jooksva rahvastikustatistika korrigeerimisvajadus.

REL 2011 tulemused avaldatakse 2012.-2013. aasta jooksul. Esialgse ajakavaga saab tutvuda www.stat.ee/54611.

Eestis üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist – 31. märtsini. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.


Pressikonverentsi slaidid

Täpsem teave:

Kristo Mäe
avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
Mob 55 588 166
e-post: kristo dot mae at stat dot ee

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790