27.06.2012 nr 3

Protokoll

Lisa1._27062012CoP_teine_120627

Lisa2._27062012Eesti Panga 2011statistikategevuse aruanne. Statnõukogu 27.06.2012

Lisa3._2706.2012Ülevaade Eesti Pangas tehtavast statistikast. Statnõukogu 27.06.2012

Lisa4._27062012RSP menetlemine 2012

Lisa5._27062012Tervisestatistika Eestis Statistikanõukogu _27.06.12