Igaüks loeb!

REL 2011: Eestis elab 192 rahvuse esindajaid

17. september 2012   PDF   DOC

Pressiteadet on parandatud 17.09.2012. Palume lugeda õigeks punasega märgitud andmed.

Rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) esialgsetel andmetel elab Eestis püsivalt 192 rahvuse esindajaid, teatab Statistikaamet. Suuremad rahvusgrupid on eestlased, venelased, ukrainlased, valgevenelased ja soomlased.

REL 2011 esialgsetel andmetel elab Eestis 192 rahvuse esindajaid. 68,7 % Eesti püsielanikest on eestlased (889 770), 24,8% venelased (321 198) ja 1,7% ukrainlased (22 302). Valgevenelaste (12 419) ja soomlaste (7423) osatähtsus jääb alla 1%. Üle saja esindajaga rahvusi on Eestis kokku 37.

Eestlaste osatähtsus on võrreldes eelmise rahvaloendusega tõusnud ühe protsendi võrra, kuid arvukus vähenenud 12 aasta jooksul 40 449 inimese võrra. Venelaste osatähtsus kogurahvastikus on vähenenud ligi 1 protsendi ehk 29 980 võrra. Vähenenud on ka enamiku arvukamate vähemusrahvuste esindajate arv.

Võrreldes eelmise rahvaloendusega on suurenenud aga näiteks grusiinide, aserbaidžaanlaste, rootslaste, inglaste, USA ameeriklaste, itaallaste, prantslaste, hollandlaste ja hiinlaste arvukus.

Eelmise, aastal 2000 toimunud rahvaloenduse ajal elas Eestis 142 rahvuse esindajaid.

Loendatud püsielanikud rahvuse ja soo järgi, 31.12.2011
rahvus mehed ja naised mehed naised
eestlane 889770 416301 473469
venelane 321198 143165 178033
ukrainlane 22302 10531 11771
valgevenelane 12419 5258 7161
soomlane 7423 3334 4089
tatarlane 1945 869 1076
juut 1927 1031 896
lätlane 1716 726 990
leedulane 1682 784 898
poolakas 1622 659 963
sakslane 1490 795 695
armeenlane 1402 791 611

Detailsemad andmed rahvuste kohta on avaldatud statistika andmebaasis.

Eesti üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist – 31. märtsini. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.

Täpsem teave:

Anu Tõnurist
Metoodik-juhtivstatistik
Rahva ja eluruumide loenduse talitus
Statistikaamet
tel 6113752

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790