Igaüks loeb!

REL 2011: Eestis räägitakse emakeelena 157 keelt

30. august 2012   PDF   DOC

Rahva ja eluruumide loenduse esialgsetel andmetel räägitakse Eestis emakeelena 157 keelt, teatab Statistikaamet. Eesti keelt räägib emakeelena 68,5% rahvastikust, kümnendik rahvastikust oskab mõnd eesti keele murret.

Rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) esialgsetel andmetel räägitakse Eestis emakeelena 157 keelt. Eelmise, aastal 2000 toimunud loenduse andmetel kõneldi emakeelena 109 keelt.

Kõige enam räägitakse emakeelena eesti keelt (886 859 – 68,5%), vene keelt (383 062 – 29,6%) ja ukraina keelt (8012 – 0,6%). Üle saja rääkijaga emakeeli on Eestis kokku 25.

Loendusel sai märkida emakeelena ka viipekeelt. Eesti viipekeele märkis emakeelena 147 inimest.

Lõppenud rahvaloendusel said eesti emakeelega inimesed esmakordselt märkida üles ka eesti keele murdeoskuse. Mõnd murret oskas 131 243 inimest ehk 10,1% Eesti püsielanikest.

Kõige enam märgiti Võru murde (87048, sh Setu murraku - 12549), Saarte murde (24 520, sh Kihnu murraku - 1320) ning Mulgi murde (9698) oskust.

Detailsemad andmed emakeele ja murdeoskuse kohta on avaldatud statistika andmebaasis. Eesti murrete kaardi leiab http://eki.ee/murded.

Eesti üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist – 31. märtsini. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.

Täpsem teave:

Diana Beltadze
REL 2011 projektijuht/talitusejuhataja
Statistikaamet
tel 6259 361

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790