Igaüks loeb!

REL 2011: kõrgharidusega rahvastiku osatähtsus on kümnendiga suurenenud

27. märts 2013   PDF   DOC

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) andmetel oli 20-aastasest ja vanemast Eesti elanikkonnast kõrgharidusega 34%, keskharidusega 45% ning põhi- ja madalama haridusega 21%, teatab Statistikaamet.

Eelmise, 2000. aasta loendusega võrreldes on kõrgharidusega inimeste osatähtsus suurenenud kaheksa protsendipunkti, keskharidusega inimeste osatähtsus jäänud samaks ning põhi- ja madalama haridusega inimeste osatähtsus vähenenud seitse protsendipunkti. 20-aastasest ja vanemast elanikkonnast oli 2011. aastal kõrgharidusega 342 289 inimest, keskharidusega 455 280 ning põhi- ja madalama haridusega 214 076. 1,5% 20-aastaste ja vanemate puhul on haridus teadmata.

20-aastastest ja vanematest meestest oli kõrgharidusega 27%, keskharidusega 49% ning põhi- ja madalama haridusega 24%, naiste puhul vastavalt 39%, 42%, 19%. Eelmise loendusega võrreldes on kõrgharidusega meeste ja naiste osatähtsus suurenenud ning põhi- ja madalama haridusega vähenenud.

Eelmise loenduse ajal võis tähendada haritumate inimeste koondumist linnadesse. 2011. aasta loenduseks oli see suundumus muutunud, ehkki linnaelanike hulgas on kõrgharituid endiselt rohkem. Maaelanikkonna hulgas oli kõrgharidusega inimeste osatähtsus 26% (eelmisel loendusel 16%) ning põhi- ja madalama haridusega inimeste osatähtsus 29% (eelmisel loendusel 42%).

2011. ja 2000. aastal õppis 99% 7–14-aastastest. Teistes vanuserühmades on 2011. aastal õppijate osatähtsus eelmise loendusega võrreldes suurenenud. 15–19-aastaste hulgas 85%-lt 89%-le, 20–24-aastaste hulgas 33%-lt 45%-le, 25–30-aastaste hulgas 10%-lt 17%-le ja üle 30-aastaste hulgas 1%-lt 2%-le.

Kõrgharidus (rakenduskõrgharidus või keskeriharidus pärast keskharidust, bakalaureus, enne 1992. aastat kehtinud õppekava järgi omandatud kõrgharidus, magister või sellega võrdsustatud kõrgharidus, doktor (varasem teaduste kandidaat)).

Keskharidus (kutseharidus koos keskhariduse omandamisega (sh keskeriharidus), üldkeskharidus, kutseharidus keskhariduse baasil).

Põhi- ja madalam haridus (alghariduseta, algharidus, põhihariduseta kutseharidus, üldpõhiharidus, põhiharidus ja kutse).

REL 2011 tulemuste avaldamise ajakavaga saab tutvuda www.REL2011.ee.

Eestis üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist 2011 kuni 31. märtsini 2012. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.

Täpsem teave:

Koit Meres
Juhtivstatistik
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9146

Detailsemad andmed leiab statistika andmebaasist.

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790