Väljaanded ja artiklid

Põllumajandusloendus. 2010. Agricultural Census

väljaanne
Kuidas läheb Eesti põllumajandusel? Analüütiline kogumik annab 2010. aasta põllumajandusloenduse andmete põhjal ülevaate Eesti põllumajanduse arengust. Analüüsitakse põllumajanduslikku maakasutust, taime- ja loomakasvatust ning tootmismeetodite kasutamist. Samuti põllumajanduslike majapidamiste tööjõuressursse jm teemasid. Esitatakse võrdlusi varasemate aastatega ja teiste riikidega. Info on esitatud tekstide, jooniste ja tabelitena. Kogumik on mõeldud kõigile põllumajandusest huvitatuile.
Väljaande kaas

Loe edasi

2010. aasta põllumajandusloendus

artikkel
Eve Valdvee, Andres Klaus
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/10. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 17)

2010. aasta sügisel toimub Eestis ja paljudes teisteski riikides põllumajandusloendus ehk kõikne põllumajanduse struktuuriuuring. Iga kümne aasta järel on põllumajandusloendused Euroopa Liidu (EL) riikidele kohustuslikud ja teistel maailma riikidel soovitab tungivalt loenduse korraldada rahvusvaheline Toiduja Põllumajandusorganisatsioon (FAO).

Väljaande kaas

Loe edasi