Palk ja tööjõukulu

Väljaanded ja artiklid

Kõrgemalt haritud naised. Kõikjal Eestis.

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Igas linnas ja vallas on kõrghariduse või keskeriharidusega naisi suhteliselt rohkem kui sama haridustasemega mehi. Absoluutarvudes on vaid Vormsi vallas kõrgharidusega mehi rohkem kui kõrgharidusega naisi.

Kõrgemalt haritud naised. Kõikjal Eestis.

Loe edasi

Soolane palgalõhe

Statistikablogi
Kaia Oras, Eneli Niinepuu

Võrdse Palga Päeva tähistamiseks korraldab Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon igal aastal meeleolukat aktsiooni “Tilliga ja tillita“, mille käigus juhitakse tähelepanu naiste- ja meeste palkade erisusele. Kahjuks ei piirdu naiste- ja meestevahelise ebavõrduse ilmingud vaid palkade erinevusega.

Soolane palgalõhe

Loe edasi

Suurim keskmine brutokuupalk oli info ja side valdkonnas

artikkel
Jaan Õmblus
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 20)

2017. aasta oli Eesti palgatöötajatele hea. Brutokuupalk suurenes aasta jooksul 6,5% ehk 1221 euroni, aasta varem oli summa 1146 eurot. Keskmiselt võitis palgatöötaja aastaga 75 eurot lisaraha kuus. Aasta varem tõusis brutokuupalk 7,6%, mis tähendab keskmise palgasissetuleku kasvu 1065 eurost 1146 euroni – nominaalvõit 81 eurot kuus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Brutokuupalk ja vabad ametikohad

artikkel
Kai Maasoo
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 62)

Eesti keskmine brutokuupalk tõusis kiiresti kuni 2008. aastani. Majandussurutis tõi 2009. aastal kaasa brutokuupalga languse. Praeguseks on brutokuupalk tõusnud alates 2011. aastast ja keskmise brutokuupalga aastakasv on jäänud 5,7–7,6% piiresse. Vabade ametikohtade arv vähenes 2009. aastal majandussurutise tagajärjel ligi 3 korda ning on suurenenud aeglaselt alates 2010. aastast. Nii vabade ametikohtade arv kui ka brutokuupalga aastakasv oli 2016. aastal viimase 6 aasta suurim – 2016. aastal tõusis brutokuupalk võrreldes eelnenud aastaga 7,6% ja vabade ametikohtade arv jõudis III kvartalis 11 000 piirini.

Väljaande kaas

Loe edasi

Palgastatistika erinevustest puust ja punaselt

Statistikablogi
Kai Maasoo

Palgastatistikas on kohati raske orienteeruda. Sellealast informatsiooni avaldavad peamiselt kolm allikat – Statistikaamet (SA), Maksu- ja tolliamet (MTA) ning Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat. Kas andmed on omavahel võrreldavad?

Palgastatistika erinevustest puust ja punaselt

Loe edasi

Palk

artikkel
Margarete Elings
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 171)

Pärast Euroopa Liiduga (EL) liitumist 2004. aastal kasvasid palgad jõudsalt kuni 2008. aastani. Järgmisel aastal tõi saabunud majanduskriis kaasa palgalanguse. 2008. aasta palgatase ületati uuesti 2011. aastal, kui Eesti liitus euroalaga. Praeguseks on palgad tõusnud juba viis aastat järjest.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööjõukulu ja palk

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 24)

2014. aastal jätkus keskmise tööjõukulu kasv. Tööjõukulu töötaja kohta kuus suurenes 2013. aastaga võrreldes 5,7% ja tööjõukulu tunnis 6,6%. Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kasvas 2014. aastal varasema aastaga võrreldes kõige enam kutse-, teadus- ja tehnikaalasel tegevusalal (10,7% kuus ja 12,7% tunnis), kõige vähem info ja side tegevusalal (0,2% kuus ja 0,7% tunnis). Võrreldes 2004. aastaga, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga (EL), oli tööjõukulu töötaja kohta 2014. aastal 2,2 korda suurem.

Väljaande kaas

Loe edasi

Palk

artikkel
Margarete Elings, Birgit Hänilane
– Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 173)

Majanduskriisiaegne palgalangus pöördus 2011. aastal, kui Eesti liitus euroalaga, taas tõusule, ületades 2008. aasta palgataseme. Tõusutendents on püsinud juba neli aastat järjest.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kui suured on tööandja kulutused töötajale?

Statistikablogi
Birgit Hänilane

Eestis on tööandja kulutused tööjõule Euroopa Liidu keskmisest oluliselt väiksemad, kuid nende kasv on viimastel aastatel olnud EL keskmisest kiirem. Tööjõukulude suurus ja komponentide osatähtsus on liikmesriigiti väga erinev.

Diagramm: Tööjõukulud tunnis, 2014

Loe edasi

Naiste ja meeste palgaootus erineb viiendiku võrra

Statistikablogi
Maretta Lunev, Teele Järvpõld

Statistikaameti 2014. aasta tööjõu-uuringu andmetel olid naised valmis uue töökoha vastu võtma, kui selle brutokuupalk oli keskmiselt 729 eurot, mehed aga 914 euro eest. Seega oli naiste ja meeste palgaootuse vaheline lõhe 20,3%.

Diagramm: Palgalõhe Euroopa riikides, 2013

Loe edasi