Väliskaubandus

Väljaanded ja artiklid

Eesti eksportiva majandusüksuse portree 2004 vs 2018

Statistikablogi
Mirgit Silla

Saamaks ülevaadet, kas ja kuidas on Eesti eksportijate tegevust mõjutanud Euroopa Liitu kuulumine, analüüsisime, milline on eksportijate peamine tegevusala ning mitu toodet, mitmesse välisriiki ja millise keskmise väärtuse eest Eesti majandusüksus eksportis. Loos on analüüsitud 2004. ja 2018. aastal Intrastati valimis olnud või tolli kaudu eksportinud Eesti registrikoodiga majandusüksuste andmeid.

Eesti eksportiva majandusüksuse portree 2004 vs 2018

Loe edasi

Eesti piirkondade väliskaubandusstatistikast 2017. aastal

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 37)

Artikkel annab lühiülevaate 2017. aastal maakondades toimunud peamiste kaupade ja teenuste ekspordist, impordist ning näitab, kui suur arv ettevõtteid neid tehinguid tegi.

Väljaande kaas

Loe edasi

Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga

Statistikablogi
Sten Mirski

Eesti eksportis 2017. aastal enam kui miljardi euro väärtuses kaupa kolme riiki: Soome, Rootsi ja Lätti. Kui Soome ja Rootsi eksporditi üle miljardi euro väärtuses kaupu juba aastatel 2004 ja 2007, siis Lätiga ületati antud lävi alles 2012. aastal.

Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga

Loe edasi

Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt

Statistikablogi
Reiko Blum

Puidu ja puittoodete väljavedu Euroopa Liidu riikidesse moodustab Eesti kogu ekspordist üle 10%. Värske uuring näitab, et Eesti ekspordib töötlemata puitu odavamalt, kui meie peamised sihtriigid seda toodet keskmiselt sisse ostavad. Statistikaamet vaatles töötlemata puidu eksporti Euroopa Liidu riikidesse perioodil 2015-2017.

Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt

Loe edasi

Kaubavahetuse käive suurenes võrreldes mullusega

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla

2017. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 12,9 miljardi ja imporditi Eestisse 14,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse käive suurenes teist aastat järjest, eksport kasvas 2016. aastaga võrreldes 8% ehk ligi 1 miljard eurot ja import suurenes 9% ehk 1,2 miljardit eurot.

Eksport peamise kaubajaotise ja kaubagrupi järgi, 2016, 2017

Loe edasi

EV100: Mida ennustab väliskaubandushoroskoop?

Statistikablogi
Jaan Õmblus

Statistikaameti andmetel on väliskaubanduses olukord sajandi jooksul omajagu muutunud: kui 1924. aastal veeti Eestisse kaupu enamasti Saksamaalt, Suurbritanniast ja Venemaalt, siis 2016. aastal Soomest, Saksamaalt ja Leedust.

EV100: Mida ennustab väliskaubandushoroskoop?

Loe edasi

Kaupade ja teenuste väliskaubandus ettevõtlusnäitajate järgi

artikkel
Allan Aron
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 59)

Artikkel vaatleb Eesti väliskaubandust valitud ettevõtlusnäitajate (hõivatute arv, tegevusala, omandivorm) järgi. Selline lähenemine võimaldab saada lisainfot rahvusvahelisel turul tegutsevate ettevõtete kohta. Analüüs hõlmab nii kaupade kui ka teenuste väliskaubandust ning aitab välja tuua nii ühisosa kui ka erinevusi kaupade ja teenuste eksportijate vahel.

Väljaande kaas

Loe edasi

Enam kui pooled Eestisse jõudnud mänguasjad on Hiina päritolu

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel imporditi Eestisse 2016. aastal 30,5 miljoni euro eest mänguasju, millest üle 60% oli Hiina päritolu. Mänguasjade sissevedu kasvas varasema aastaga võrreldes ligi 12%.

Enam kui pooled Eestisse jõudnud mänguasjad on Hiina päritolu

Loe edasi

Eesti päritolu jõulupuud ehivad peamiselt Taani kodusid

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2016. aastal ligi 115 500 jõulupuud, millest 99,7% oli kasvatatud Eestis. Ligi 60% Eestist eksporditud jõulupuudest jõudis Taani ja 25% Suurbritannia kodudesse.

Eesti jõulupuude eksport ja import

Loe edasi

Ilutulestik jõuab Eestisse peamiselt aasta viimases kvartalis

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel imporditi 2016. aastal Eestisse 1 miljoni euro eest ilutulestikutooteid. Nende peamine sissetoomise aeg on aasta viimane kvartal ja päritoluriik Hiina.

Loe edasi