Väliskaubandus

Väljaanded ja artiklid

EV100: Mida ennustab väliskaubandushoroskoop?

Statistikablogi
Jaan Õmblus

Statistikaameti andmetel on väliskaubanduses olukord sajandi jooksul omajagu muutunud: kui 1924. aastal veeti Eestisse kaupu enamasti Saksamaalt, Suurbritanniast ja Venemaalt, siis 2016. aastal Soomest, Saksamaalt ja Leedust.

EV100: Mida ennustab väliskaubandushoroskoop?

Loe edasi

Kaupade ja teenuste väliskaubandus ettevõtlusnäitajate järgi

artikkel
Allan Aron
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 59)

Artikkel vaatleb Eesti väliskaubandust valitud ettevõtlusnäitajate (hõivatute arv, tegevusala, omandivorm) järgi. Selline lähenemine võimaldab saada lisainfot rahvusvahelisel turul tegutsevate ettevõtete kohta. Analüüs hõlmab nii kaupade kui ka teenuste väliskaubandust ning aitab välja tuua nii ühisosa kui ka erinevusi kaupade ja teenuste eksportijate vahel.

Väljaande kaas

Loe edasi

Enam kui pooled Eestisse jõudnud mänguasjad on Hiina päritolu

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel imporditi Eestisse 2016. aastal 30,5 miljoni euro eest mänguasju, millest üle 60% oli Hiina päritolu. Mänguasjade sissevedu kasvas varasema aastaga võrreldes ligi 12%.

Enam kui pooled Eestisse jõudnud mänguasjad on Hiina päritolu

Loe edasi

Eesti päritolu jõulupuud ehivad peamiselt Taani kodusid

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2016. aastal ligi 115 500 jõulupuud, millest 99,7% oli kasvatatud Eestis. Ligi 60% Eestist eksporditud jõulupuudest jõudis Taani ja 25% Suurbritannia kodudesse.

Eesti jõulupuude eksport ja import

Loe edasi

Ilutulestik jõuab Eestisse peamiselt aasta viimases kvartalis

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel imporditi 2016. aastal Eestisse 1 miljoni euro eest ilutulestikutooteid. Nende peamine sissetoomise aeg on aasta viimane kvartal ja päritoluriik Hiina.

Loe edasi

Balti riikide ja Soome põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport

Statistikablogi
Evelin Puura, Mirgit Silla

Statistikaamet vaatles põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksporti aastatel 2010–2016 Balti riikides ja Soomes. Enim on selle kaubagrupi toodete eksport sel ajavahemikul vähenenud Eestis. Aastatel 2014–2016 vähenes nende väljavedu 12%, mis näitab, et Eestis on uute sihtturgude leidmine ja kahanenud ekspordikoguste taastamine olnud keerulisem kui teisel kolmel riigil.

Balti riikide ja Soome põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport

Loe edasi

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport Balti riikidest ja Soomest aastatel 2010–2016

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 45)

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on läbi aegade olnud inimkonnale üks olulisemaid tegevusalasid, mis on taganud töö maapiirkondadele ja toidu kogu elanikkonnale. Artiklis vaadeldakse, milliseid põllumajandussaadusi ja toidukaupu on Eestist aastatel 2010–2016 kõige rohkem eksporditud ning mis on olnud nende toodete peamised sihtriigid.

Väljaande kaas

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 94)

2016. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,9 miljardi ja imporditi Eestisse 13,5 miljardi euro eest. Kaubavahetuse käive suurenes pärast kolmeaastast langustrendi, eksport ja import suurenesid 2015. aastaga võrreldes jooksevhindades 3%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Vihmavarjude ja veekindlate jalatsite import on tõusuteel

Statistikablogi
Mirgit Silla

Muutliku Eesti suveilma kontekstis on paslik vaadelda veidi lähemalt vihmavarjude ja veekindlate jalatsite statistikat. Mis riikidest imporditakse ning kuhu eksporditakse veekindlaid jalatseid ja vihmavarje kõige enam?

Vihmavarjude ja veekindlate jalatsite import on tõusuteel

Loe edasi

Jäätiseekspordi kõrghooaeg on suvel

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel toodeti 2016. aastal Eestis ligi 8700 tonni jäätist, millest ligi pool eksporditi. Importjäätist toodi Eestisse ligi 2400 tonni. Jäätiseekspordi kõrghooaeg jääb kolme suvekuusse, mil Eestist viiakse välja üle 40% jäätise aastasest kogusest.

Jäätiseekspordi kõrghooaeg on suvel

Loe edasi