Väliskaubandus

Väljaanded ja artiklid

Volbriööl saab sõita peamiselt importluuaga

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2016. aastal ligi 5000 looduslikust materjalist luuda ja harja, samal ajal kui imporditud luudade kogus oli 46 300.

Volbriööl saab sõita peamiselt importluuaga

Loe edasi

Kaubavahetus Venemaaga väheneb

Statistikablogi
Evelin Puura, Mirgit Silla

Statistikaameti andmetel oli 2016. aasta I poolaastal Eesti kogu kaupade väljavedu Venemaale brutokaalus 546 tuhat tonni. Alates 2013. aastast on väljavedu Venemaale vähenenud üle 60 %.

Kogu kauba väljavedu Venemaale väljaveo viisi järgi, 2013 - I poolaasta 2016

Loe edasi

Kaupade väljavedu Venemaale

artikkel
Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 25)

Artikkel annab ülevaate kauba koguselisest väljaveost Venemaale 2013. aasta algusest kuni 2016. aasta I poolaasta lõpuni. Eksporti vaadeldakse väljaveoviiside kaupa: eksport, tolliladude vaheline kaubandus ja transiit. Ühtlasi antakse ülevaade, millist transpordiliiki (mere-, raudtee-, maanteetransport) kasutades kaup liigub, millised olid peamised kaubagrupid ja kui suur oli nende kaubagruppide toodete väljavedu Venemaale.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti jõulukuused Euroopa kodudes

Statistikablogi

Eestis kasvatatud jõulupuud kaunistavad enim Taani, Suurbritannia ja Saksamaa kodusid. Mõned tuhanded jõuavad ka Iiri, Läti, Prantsusmaa, Soome, Rootsi, Poola, Leedu ja Hollandi kodudesse. Eksporditud jõulupuu hind jääb vahemikku 5–18 eurot.

Loe edasi

Eesti päritolu alkoholi eksport I poolaastal kasvas

Statistikablogi
Hanna Pook, Evelin Puura

Eestis toodetud alkoholi koguseline eksport kasvas 2016. aasta I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kodumaiste käsitööõllede eksport on sama perioodi võrdluses suurenenud 81 korda ja neid eksporditi 2016. aasta I poolaastal 18 riiki.

Diagramm: Eesti päritolu alkoholi ekspordi koguseline jaotus

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 221)

2015. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,6 miljardi ja imporditi Eestisse 13,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse käive on kahanenud juba viimased kolm aastat, kuid 2015. aastal oli langus suurim – eksport vähenes 2014. aastaga võrreldes jooksevhindades 4% ja import 5%. Kaubavahetuse vähenemist mõjutasid 2015. aastal enim mineraalsete toodete (mootorikütus, põlevkivikütteõli, elektrienergia) hinnalangus ja elektriseadmete (andmesideseadmed) kaubavahetuse kahanemine.

Väljaande kaas

Loe edasi

Enim eksporditakse ja imporditakse teenuseid Harju maakonnas

Statistikablogi
Mirgit Silla

Statistikaameti andmetel ületas 2016. aasta I kvartalis teenuste eksport importi peaaegu kõigis maakondades (v.a Hiiu ja Põlva maakonnas). Enim eksporditi ja imporditi teenuseid Harju maakonnas, kus teenuste bilanss oli 290 miljonit eurot.

Diagramm: Teenuste eksport ja import Harjumaal (sh Tallinn)

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 38)

2015. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,6 miljardi ja imporditi Eestisse 13,1 miljardi euro eest. Eksport oli 4% ja import 5% väiksem kui 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti päritolu kaubad annavad ekspordist üle kahe kolmandiku

Statistikablogi
Allan Aron, Evelin Puura

Eesti päritolu kaubad moodustasid 2015. aastal 68% kogu kaupade ekspordist. Kõige enam eksporditi Eesti päritolu masinaid ja seadmeid ning puitu ja puittooteid. Peamised ekspordi sihtriigid olid Rootsi ja Soome.

Diagramm: Eesti päritolu kaupade osatähtsus kaubajaotistes, 2015

Loe edasi