Väliskaubandus

Väljaanded ja artiklid

Piima kokkuostuhind püsis mullu kogu aasta vältel suhteliselt stabiilne

Statistikablogi
Helina Uku

Statistikaameti andmetel ostsid 2011. aastal piimatööstusettevõtted Eesti põllumajandustootjatelt 642 300 tonni piima, mis moodustab 93% piima kogutoodangust. Aasta keskmine piima kokkuostuhind oli 323 eurot tonn, mis kuude lõikes oluliselt ei kõikunud. Peamine piima eksportriik oli Leedu.

Loe edasi

Eesti kaubavahetus üleilmsel taustal

artikkel
Riina Kerner
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/12. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 6)

Maailma kaubavahetus kasvab kiiremini kui majandus tervikuna. Teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga tiheneb ka ettevõtete vaheline koostöö ning kaupade valmistamine jaguneb üha enam mitmete riikide vahel. See tähendab aga järjest suurenevaid ekspordi- ja impordimahtusid, sest kaubad, mis ületavad riigi piiri, kajastuvad ka riigi kaubavahetuse statistikas. Kuidas mõjutab see Eesti eksporti? Milline on seos majanduse ja ekspordi vahel?

Väljaande kaas

Loe edasi

Kõige rohkem lõikelilli kingitakse juunis

Statistikablogi
Evelin Puura

Lõikelilli imporditakse Eestisse enim märtsis ja juunis. Juunis suurendab lillede sissevedu koolilõpetamiste aeg, märtsis naistepäev. Populaarseim importlill on roos.

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2012 (lk 34)

2011. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 12 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 12,6 miljardi euro eest. 2011. aasta kaubavahetus ületas senise kõrgeima, 2010. aasta taseme, mil eksport oli 8,7 ja import 9,3 miljardit eurot. 2010. aastaga võrreldes kasvas nii eksport kui import 37%, mis oli samuti rekordiline aastane juurdekasv.

Väljaande kaas

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Ettevõtlus Eestis. Business in Estonia (lk 20)
Taskuteatmik annab ülevaate eri tegevusalade ettevõtete käekäigust viimastel aastatel. Esitatakse olulisemad statistilised näitajad ettevõtete demograafia, infotehnoloogia arengu, teadus- ja arendustegevuse, innovaatilisuse ning ettevõtluse rahvusvaheliseks muutumise kohta. Eesti ettevõtlust võrreldakse ka teiste riikide omaga. Info on esitatud tabelite ja joonistena. Mõeldud kõigile, kes ettevõtlusega kokku puutuvad.
Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti eksport Hiinasse kahekordistus 2011. aastal

Statistikablogi
Tauno Linn

Statistikaameti andmetel kasvas 2011. aastal kaupade eksport Hiinasse varasema aastaga võrreldes 81% ja import Hiinast 61%. Üle kolmandiku Eesti koguekspordist Hiinasse moodustasid elektriseadmed.

Loe edasi

Eesti eksportööride seas oli mullu välisfirmasid 15%

Statistikablogi
Riina Kerner

Statistikaameti andmetel eksportis 2011. aastal Eestist kaupu 11 919 ettevõtet, neist üle poole asus Harju maakonnas. Välisfirmade osatähtsus Eestist eksportivate ettevõtete hulgas oli 15% ja nende osatähtsus suurenes varasema aastaga võrreldes.

Loe edasi

Kõrgtehnoloogiliste ettevõtete eksportkäive kasvas mullu enim

Statistikablogi
Riina Kerner

Statistikaameti andmetel kasvas 2010. aastal Eesti kõrgtehnoloogiliste ettevõtete eksportkäive varasema aastaga võrreldes peaaegu kaks korda ja moodustas ligi viiendiku Eesti töötleva tööstuse ekspordist.

Loe edasi

Eesti ettevõtete kaubavahetus tehnoloogilisuse vaatepunktist

artikkel
Riina Kerner
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/11. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 33)

Elame maailmas, kus meid ümbritsevad mitmesugused tehnoloogiad ning kus masinate tähtsus tööl, kodus ja meelelahutuses suureneb pidevalt. Kui olemasolev tehnoloogia oma võimalused ammendab, siis tekib vajadus millegi uue ja täiuslikuma järele. Nii on tänaseks näiteks kassettmagnetofonid asendunud DVD-mängijatega, kirjutusmasinad printeritega jne. Käesolev artikkel käsitleb Eesti töötleva tööstuse ehk tootmisega tegelevate ettevõtete eksporti ja importi perioodil 2006–2010 selle järgi, millisel tasemel kasutatakse kaupade tootmiseks vajalikke tehnoloogilisi vahendeid. Artiklis võrreldakse Eesti näitajaid ka Euroopa riikide omadega.

Väljaande kaas

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Dina Kazakova, Riina Kerner
– Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 243)

2010. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 8,75 miljardi ning imporditi Eestisse 9,24 miljardi euro eest. 2009. aastaga võrreldes suurenes eksport 35% ja import 27%. Samuti ületas 2010. aasta ekspordikäive senise kõrgeima ehk 2008. aasta taseme. Kaubavahetuse kasv kiirenes eriti aasta lõpukuudel, sest majanduskeskkond nii Eestis kui ka Eesti partnerriikides paranes. Eurostati andmetel suurenes Euroopa Liidu (EL) riikide eksport 2010. aastal keskmiselt 18% ja import 19%. Eksport kasvas EL-i riikidest enim Eestis, import kasvas Eesti omast rohkem vaid Leedus ja Rootsis.

Väljaande kaas

Loe edasi