Väliskaubandus

Väljaanded ja artiklid

Balti riikide kaubavahetuses domineerivad vahetarbekaubad

Statistikablogi
Riina Kerner

Balti riikide väliskaubanduses oli 2009. aastal suurim osatähtsus vahetarbekaupadel, mis näitab tööstuse orienteeritust allhangetele ning sõltuvust välismaistest tarnijatest.

Loe edasi

Kõrgtehnoloogiliste kaupade kaubavahetus Eestis aastail 2004–2008

artikkel
Riina Kerner, Allan Aron
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/09. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 22)

See artikkel vaatleb kõrgtehnoloogiliste (KT) kaupade eksporti ja importi Eesti väliskaubanduses aastail 2004–2008. Artikkel annab ülevaate Eesti KT kaupade ekspordi ja impordi struktuurist ja selle muutumisest vaadeldaval perioodil. Käsitletakse Eesti KT toodete kaubavahetust peamiste partnerriikidega. Samuti on võrreldud Eesti näitajaid naaberriikide Läti ja Leeduga ning toodud välja ka vastavad näitajad kogu Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides eraldi.

Väljaande kaas

Loe edasi