Turism, majutus ja toitlustus

Reisimine (travel, travelling) on inimeste vajadus ja suhtlusviis. Põhjused, miks inimesed reisivad, on olnud samad juba mitu aastatuhandet: religioon ja töö, meelelahutus ja puhkus. Nüüdisaegse turismi algeid võis täheldada juba Vana-Egiptuse mereäärsetes puhkepiirkondades, kuhu rajati esimesed supelhotellid. Kaubateede ääres asetsesid majutus- ja toitlustusettevõtted ning kaubitsemiskohad; tolleaegsed transpordivahendid võimaldasid vaid väga aeglaselt edasi liikuda.

Tänapäeval reisivad maailmas väga erinevatel põhjustel sajad miljonid inimesed. Isikute vaba liikumine Euroopa Liidus, kus muu hulgas on kaotatud kontrollid sisepiiridel, lihtsustab ja soodustab ringirändamist. Schengeni eeskirju kohaldatakse enamikus Euroopa riikides, kokku hõlmavad need üle nelja miljoni km2 suuruse ala, kus elab üle 400 miljoni elaniku. Reisimist hõlbustab ka Euroopa ühisraha euro.

Alates 1980. aastast tähistatakse 27. septembril maailma turismipäeva – üks päev aastas on pühendatud turismile.

Turismi ja majutuse valdkonnas avaldab Statistikaamet Eesti elanike reisimise, majutuse, piiriületuste, reisibüroode ja reisikorraldajate ning turismi majutuse ja toitlustuse majandusnäitajate andmeid.

Eesti elanike reisimise andmete avaldamise eesmärk on anda teavet Eesti alalise elanikkonna reiside kohta. Infot leiab sise- ja välisreiside arvu, reiside eesmärgi, sihtriikide ning reisil tehtud kulutuste kohta.

Majutuse rubriigis avaldatakse iga kuu viie ja enama voodikohaga majutusettevõtete andmed nii majutatute kui ka nende ööbimiste kohta, samuti majutusettevõtete, tubade ja voodikohtade arvud.

Piiriületuste statistika hõlmab alates 2004. aastast väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike ja Šveitsi Eestisse saabunuid.

Reisikorraldajate ja reisibüroode statistika kajastas aastatel 1991–2009 reisikorraldajate ja reisibüroode vahendusel Eestit väisanute arve riigiti ning reisikorraldajate ja reisibüroode vahendusel reisile lähetatud Eesti elanike arve ning reiside kestust.

Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad hõlmavad äriühingute aasta- ja kvartaliandmeid. Kajastatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) järgi jao I osades 55 (majutus) ja 56 (toidu ja joogi serveerimine) ning jao N osas 79 (reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus) registreeritud äriühingute majandusnäitajaid.