Valik artikleid

Artiklid on avaldatud Eurostati veebilehel tootes Statistics Explained EL 21 keeles.

Artiklid on varustatud hüperlinkidega, mis viivad andmete, mõistete ja metoodika, õigusaktide ja muu teemaga seotud info juurde.
Tabelite all on unikaalsed koodid, millele klikates jõuab Eurostati andmebaasi vastava tabeli juurde.

Artiklid on aastaraamatutest „Eurostat yearbook“, „Eurostat regional yearbook“ jt kogumikest. Statistics Explained’is avaldatud artiklid sisaldavad sageli uuemaid andmeid kui trükised. Artikleid uuendatakse vähemalt kord aastas.

Eluaseme statistika

Energia tootmine ja import

Infoühiskonna statistika

Jäätmestatistika

Kuritegevuse statistika

Maksebilansi statistika

Miinimumpalga statistika

Palgad ja tööjõukulud

Piirkondlik haridusstatistika

Põllumajandussaadused

Rahvastikumuutused piirkondlikul tasandil

Rahvastikustatistika piirkondlikul tasandil

Rahvusvaheline kaubavahetus

Rännet ja rändajatest elanikkonda käsitlev statistika

Sissetulekute jaotuse statistika

SKP inimese kohta, tarbimine inimese kohta ja hinnataseme indeksid

SKP ja leibkondade arvepidamine piirkondlikul tasandil

SKP piirkondlikul tasandil

Surmapõhjuste statistika

Turismialased suundumused

Tööhõivestatistika

Valitsemissektori finantsstatistika