Turustatud taimekaitsevahendid 2018. aasta

Küsimustiku kood: 14222019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Taimekaitsevahendite turulelaskmine (10503)".

Andmete esitamise tähtaeg: 15.02.2019

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Taimekaitsevahendite loetelu