Igaüks loeb!

REL 2011: Eesti elanikkond koondub suuremate linnade ümber

12. detsember 2012   PDF   DOCX

Rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) lõplikel andmetel loendati Eestis 1 294 455 püsivalt elavat inimest, teatab Statistikaamet. Loenduse tulemused näitavad, et  jätkub elanikkonna koondumine suuremate linnade ümbrusesse.

Võrreldes eelmise, aastal 2000 toimunud rahvaloendusega on Eesti elanikkond kahanenud 75 597 inimese ehk 5,5% võrra. Maakondadest on suurenenud vaid Harjumaa ja Tartumaa elanike arv.

„Kohalikest omavalitsustest on rahvastikukasv olnud kõige suurem Tallinna ümbruse valdades, kus mõnes vallas on elanike arv võrreldes eelmise rahvaloendusega kahekordistunud,“ ütles 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze.

Näiteks on Viimsi valla rahvaarv suurenenud 18 533 elanikuni (2000. aastal 7978), Rae vallas 15 721 elanikuni (2000. aastal 7979) ja Harku vallas 14 181 elanikuni (2000. aastal 6617).

Samuti on rahvaarv oluliselt suurenenud mõnes Tartu (Ülenurme vallas 4780-lt 7751-le ja Tartu vallas 5121-lt 6991-le) ning Pärnu lähivallas (Sauga vallas 2535-lt 4474-le).

Joonis 1. Rahvaarvu suhteline muutus omavalitsusüksustes 2000-2011

Joonis 1. Rahvaarvu suhteline muutus omavalitsusüksustes 2000-2011.

Eesti linnad kahanevad

Eesti linnadest (v.a vallasisesed linnad) on elanikkond loendustevahelisel ajal suurenenud vaid kolmes: Sauel (11,2%), Maardus (4,7%) ja Keilas (4%). Ülejäänud linnades on elanikkond vähenenud.

Võrreldes 2000. aastaga on rahvaarv enim vähenenud väiksemates linnades.

Linnad 2000 2011 2011–2000 (muutus) %
Saue 4958 5514 556 11,2
Maardu 16 738 17 524 786 4,7
Keila 9388 9763 375 4
Tallinn 400 378 393 222 –7156 –1,8
Sindi 4179 4076 –103 –2,5
Tartu 101 169 97 600 –3569 –3,5
Paldiski 4248 4085 –163 –3,8
Elva 6020 5607 –413 –6,9
Rakvere 17 097 15 264 –1833 –10,7
Põlva 6467 5767 –700 –10,8
Kuressaare 14 925 13 166 –1759 –11,8
Narva-Jõesuu 2983 2632 –351 –11,8
Kunda 3899 3422 –477 –12,2
Pärnu 45 500 39 728 –5772 –12,7
Põltsamaa 4849 4188 –661 –13,6
Jõgeva 6420 5501 –919 –14,3
Valga 14 323 12 261 –2062 –14,4
Narva 68 680 58 663 –10 017 –14,6
Paide 9642 8228 –1414 –14,7
Tõrva 3201 2729 –472 –14,7
Võru 14 879 12 667 –2212 –14,9
Haapsalu 12 054 10 251 –1803 –15
Viljandi 20 756 17 473 –3283 –15,8
Sillamäe 17 199 14 252 –2947 –17,1
Võhma 1596 1314 –282 –17,7
Kärdla 3773 3050 –723 –19,2
Loksa 3494 2759 –735 –21
Kohtla-Järve 47 679 37 201 –10478 –22
Mustvee 1753 1358 –395 –22,5
Kiviõli 7405 5634 –1771 –23,9
Mõisaküla 1165 825 –340 –29,2
Kallaste 1211 852 –359 –29,6
Püssi 1872 1083 –789 –42,1

Linna- ja maaelanike osatähtsus pole loendustevahelisel ajal eriti muutunud. Linnalistes asulates (sh linnad, vallasisesed linnad ja alevid) elab 2011. aasta andmetel 67,9% rahvastikust. 2000. aastal elas linnalistes asulates 69,2% Eesti elanikest.

Eesti 4438 külast on üle 1000 elanikuga 12 ja 100-999 elanikuga 645. Enamikus küladest (3781) elab alla 100 inimese, kusjuures 327 külas elas püsivalt alla kolme elaniku. 102 külas ei loendatud ühtegi püsielanikku. 

Linnalähedastesse piirkondadesse on tekkinud suurkülad. Suurima rahvaarvuga külad on Peetri - 4435 (Harjumaa), Muraste -1698 (Harjumaa), Randvere - 1690 (Harjumaa), Vahi - 1620 (Tartumaa ), Alliku - 1575 (Harjumaa), Tammiste - 1562 (Pärnumaa), Pärnamäe - 1556 (Harjumaa), Lohkva - 1288 (Tartumaa), Püünsi - 1256 (Harjumaa) ja Papsaare - 1028 (Pärnumaa).

Keskmine vanus on suurenenud

Võrreldes eelmise loendusega on Eesti elanike keskmine vanus suurenenud. Selle peamiseks põhjuseks on loendustevahelisel ajal ligi 5,5 aasta võrra kasvanud oodatav eluiga. Kui 2000. aastal oli see 38,7 aastat, siis nüüd 40,8 aastat. Meeste keskmine vanus on 37,7 aastat (2000. aastal 35,9) ja naistel 43,4 aastat (2000. aastal 41,1).

Keskmisest nooremad on Harju- ja Tartumaa elanikud – keskmine vanus vastavalt 36,3 ja 38,1 aastat. Elanike keskmine vanus on kõrgeim Piirissaare (63,1) ja Alajõe (53,9) vallas.

Loenduse tulemused elanikkonna soo- ja vanusjaotuse kohta kohalikes omavalitsustes leiab Statistikaameti andmebaasist. REL 2011 tulemused avaldatakse 2012.-2013. aasta jooksul. Ajakavaga saab tutvuda www.REL2011.ee.

Eestis üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist – 31. märtsini. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.

Täpsem teave:

Kristo Mäe
avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
mob 55 588 166
e-post: kristo dot mae at stat dot ee

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790