Igaüks loeb!

REL 2011: Välismaal käib tööl ligi 25 000 Eesti elanikku

19. detsember 2012   PDF   DOCX

Rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) andmetel käib välismaal tööl 24 907 püsivalt Eestis elavat inimest ehk 4,4% hõivatud inimestest, teatab Statistikaamet. Väljaspool kodumaakonda käib tööl 28 984 inimest.

"Võrreldes eelmise rahvaloendusega on üheks suurimaks muutuseks välismaal tööl käivate elanike arv. See on eelmise loendusega võrreldes ligi kümnekordistunud," ütles rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze. Eelmise, aastal 2000 toimunud rahvaloenduse andmetel töötas välismaal 2646 inimest.

REL 2011 andmetel töötab Soomes 15 140, Norras 1872, Rootsis 1532, Venemaal 1357, Suurbritannias 732 ja Saksamaal 616 Eesti püsielanikku. „Välismaal töötavatest Eesti elanikest 61% töötab Soomes. Suurim on Soomes töötavate inimeste osatähtsus Jõgeva-, Viljandi- ja Pärnumaal,“ rääkis Diana Beltadze. Venemaa on oluliseks töörände sihtpunktiks Ida-Virumaa eeskätt Narva linna inimestele ja Rootsi enim Hiiu maakonna hõivatutele.

Kaks tõmbekeskust

Riigisisese töörände puhul on tõmbekeskusteks Harjumaa (sh Tallinn) ja Tartumaa (sh Tartu), mille töörände saldo on positiivne. Kõigi ülejäänud maakondade hõivatutest on enesele kodumaakonnas töökoha leidnud ligi 80%. Enim töötavad väljaspool kodumaakonda Raplamaa elanikud.

Harjumaa on esimeseks töörändesihiks Raplamaa (25,40%), Läänemaa (9,68%), Järvamaa (8,07%), Lääne-Virumaa (6,57%), Pärnumaa (3,95%), Saaremaa (3,80%), Ida-Virumaa (3,44%) ja Viljandimaa (3,43%) hõivatutele.

Tartu on esimene töörände sihtpunkt Jõgevamaa (9,73%), Põlvamaa (9,68%), Valgamaa (7,26%) ja Võrumaa (2,82%) inimestele.

Kaart: Tööränne

Joonis 1. Kümme arvukamat töörände voogu REL 2011 andmetel.

Loenduse tulemused elanikkonna töörände kohta  leiab Statistikaameti andmebaasist. REL 2011 tulemused avaldatakse 2012.-2013. aasta jooksul. Ajakavaga saab tutvuda www.REL2011.ee.

Eestis üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist – 31. märtsini. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.

Täpsem teave:

Kristo Mäe
avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
mob 55 588 166
e-post: kristo dot mae at stat dot ee

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790