Haridus

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte koolilõpetajate siirdumine tööturule

Töö tegija: Eesti Töötukassa
Töö alus: Eesti Töötukassa uurimistöö
Valdkond: tervis, haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2015, uuringu peatükk „Tööturg“

Töö tegija: Ellu Saar; Jelena Helemäe (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Kultuuriministeeriumi tellitud lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring
Valdkond: tööturg, haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring (ETU) 1995-2009
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Gender gaps in adult learning: participation in Estonia in comparison to other European countries

Töö tegija: ve-Liis Roosmaa (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Täiskasvanute koolituse uuring (TKU) 2007
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Sissetulekute ja haridustaseme seos Eestis: Minceri võrrand

Töö tegija: Kaisa Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)
Töö alus: magistritöö
Valdkond: sotsiaalelu, sissetulek, palgaerinevused, haridustase
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Sotsiaaluuring 2013
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Täiskasvanuhariduses osalemine: kumulatiivsus ja nõudluse olulisus

Töö tegija: Ellu Saar (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö, Eesti Inimarengu Aruanne 2014/2015
Valdkond: haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Täiskasvanute koolituse uuring (TKU) 2007
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Unequal access to job-related learning: evidence from the adult education survey

Töö tegija: Tallinna Ülikool
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Täiskasvanute koolituse uuring (TKU) 2007
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Structural integration of young Russian-speakers in post-Soviet contexts: educational attainment and transition to the labour market

Töö tegija: Kristina Lindemann (Tallinna Ülikool)
Töö alus: doktoritöö
Valdkond: tööturg, haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring (ETU) 2002-2011
Töö avaldamise aasta: 2013

Loe edasi

Erialase tasemehariduseta isikute osalemine elukestvas õppes

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR
Töö alus: Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimus
Valdkond: haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: täiskasvanute koolituse uuring 2006, 2007, 2010, 2011; tööjõu-uuring 1995–2011
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

Participation in non-formal learning in EU-15 and EU-8 countries: demand and supply side factors

Töö tegija: Eve-Liis Roosmaa, Ellu Saar (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Täiskasvanute koolituse uuring (TKU) 2007
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

Taking Care of Children and Work in Estonian Society: Running out of Post-Socialist Time?

Töö tegija: Triin Roosalu (Tallinna Ülikool)
Töö alus: doktoritöö
Valdkond: haridus, tööturg, laste heaolu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu-uuring (ETU) 1995, 2000, 2007, 2012
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi