Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Labour Mobility and Innovation Activities of the Firm

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: University of Tartu, School of Economics and Business Administration, master thesis
Valdkond: innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014, innovatsiooniuuringu 2008.–2010. ja 2010.–2012. aasta andmed
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Eesti ettevõtete uuendusmeelsus ja innovatsiooni toetamise võimalused

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus
Valdkond: Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: „Ettevõtete innovatsiooniuuring” 2006-2008, 2008-2010 ja 2012-2014
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Rahastamispiirangute mõju teadus- ja arendustegevusele üle majandustsükli

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga Toimetised
Valdkond: Teadus- ja arendustegevus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Teadus- ja arendustegevus, 1998-2012
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Rahastamispiirangute mõju teadus- ja arendustegevusele üle majandustsükli

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: teadus- ja arendustegevus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ettevõtete teadus- ja arendustegevu
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

The impact of firm financing constraints on R&D over the business cycle

Töö tegija: Eesti Pank, Tallinna Tehnikaülikool
Töö alus: Institute for East and Southeast European Studies (IOS) Working Papers
Valdkond: Teadus- ja arendustegevus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Teadus- ja arendustegevus, 1998-2012
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Foreign Direct Investment and Innovation in Estonia

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Baltic Journal of Management, Vol. 8, Issue 2, pp. 231–248
Valdkond: innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: innovatsiooniuuringu andmed 1998–2002, 2002–2004, 2004–2006
Töö avaldamise aasta: 2013

Loe edasi

Innovaatiline tegevus ettevõtetes aastatel 2006–2008

Töö tegija: Tartu Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimus (rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest)
Valdkond: teadus, tehnoloogia, innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring "Innovaatiline tegevus ettevõtetes“ 2004.–2006, 2006.–2008
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

The Link between Innovation and Productivity in Estonia’s Service Sectors

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: The Service Industries Journal, Vol. 32, Numbers 15–16, pp. 2527–2543
Valdkond: innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: 1998–2002, 2002–2004, 2004–2006
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

Technological Innovation and Productivity in Post-Transition Estonia: Econometric Evidence from Innovation Surveys

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: European Journal of Development Research, Vol. 20, Issue 2, pp. 240–261
Valdkond: innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: innovatsiooniuuringu andmed 1998–2002, 2002–2004
Töö avaldamise aasta: 2008

Loe edasi