Majandusüksused

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Annual Report on European SMEs 2015/2016

Töö tegija: London Economics
Töö alus: Euroopa Komisjoni tellimus
Valdkond: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus

Töö tegija: Eesti Maaülikool
Töö alus: Põllumajandusministeeriumi tellimus
Valdkond: majandusüksused, ettevõtete majandusnäitajad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ettevõtete kompleksse majandusaasta aruande (EKOMAR) andmed 2003–2010
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

Eesti masinatööstuse sektoruuring

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimus
Valdkond: väliskaubandus, tööstus, majandusüksused, ettevõtete majandusnäitajad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus 2000–2010
Töö avaldamise aasta: 2011

Loe edasi