Rahandus

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Maksupoliitika mõju leibkondade maksukoormuse jaotumisele

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Rahandusministeeriumi tellimus
Valdkond: rahandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Sotsiaaluuring 2012, Leibkonna eelarve uuring 2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The distributional effects of energy taxes

Töö tegija: Alastair Thomas
Töö alus: OECD ja Euroopa Komisjoni uuring (Joint EU/OECD project on the distributional impact of consumption taxes)
Valdkond: rahandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring 2010
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries

Töö tegija: Alastair Thomas
Töö alus: OECD ja Euroopa Komisjoni uuring (Joint EU/OECD project on the distributional impact of consumption taxes)
Valdkond: rahandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring 2010
Töö avaldamise aasta: 2014

Loe edasi

OECD Economic Surveys – ESTONIA

Töö tegija: OECD
Töö alus: OECD majandusülevaade
Valdkond: rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööturg, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, sotsiaalne kaitse, sissetulek
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring 1995–2011
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi