Sotsiaalne kaitse

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

OECD Economic Surveys – ESTONIA

Töö tegija: OECD
Töö alus: OECD majandusülevaade
Valdkond: rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööturg, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, sotsiaalne kaitse, sissetulek
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring 1995–2011
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

Welfare compensation for unemployment in the Great Recession

Töö tegija: University of Essex
Valdkond: tööturg, sissetulek, sotsiaalne kaitse
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring 2009–2010
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi