Väliskaubandus

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Export and productivity in global value chains: comparative evidence from Latvia and Estonia

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: OECD projekt „Research project to determine how trade engagement boosts the productivity of Estonian and Latvian firms using micro data“
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2014, teenuste väliskaubanduse andmed 2007–2012 ja 2014, maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014, 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed, Eesti ettevõtete statistilise profiili 2007–2013 andmed, innovatsioo
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus
Valdkond: e-kaubandus, e-eksport
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus, infotehnoloogia ettevõtetes
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eksportimine ja toodangu volatiilsus: Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevõtete võrdlevuuring

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Exporter Dynamics Database

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Fernandes, A., Freund, C. and M. Pierola (2016). “Exporter Behavior, Country Size and Stage of Development: Evidence from the Exporter Dynamics Database” Journal of Development Economics Vol. 119, pp. 121–137
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2014
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Knowledge Transfer from Multinationals through Labour Mobility: Learning from Export Experience

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised (Nr 99)
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 2000–2010, maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2012
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The role of uncertainty for export survival: evidence from Estonia

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised (Nr 97)
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2015

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga väljaanne „Eesti Konkurentsivõime Ülevaade“
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Estonian born globals’ job creation

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: European Born Globals: Job Creation in Young International Businesses (Ed. By Irene Mandl, Valentina Petrini), Routledge
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2012
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Euroopa ettevõtete ekspordi ja tootlikkuse jaotus: CompNeti* väliskaubanduse moodul

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Export patterns: typology development and application to Estonian data

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: International Business Review, Vol. 24, Issue 4, pp. 652–664
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2012
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi