Tööstus

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Eesti masinatööstuse sektoruuring

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimus
Valdkond: väliskaubandus, tööstus, majandusüksused, ettevõtete majandusnäitajad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus 2000–2010
Töö avaldamise aasta: 2011

Loe edasi

Mäerendi ja tagatisraha rakendamise praktiline lahendus

Töö tegija: Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna keskus
Töö alus: uue maapõueseaduse eelnõu väljatöötamisega seotud analüüs
Valdkond: tööstus, ettevõtete majandusnäitajad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ettevõtete kompleksse majandusaasta aruande (EKOMAR) ja aruande „Tööstustooted“ 2000.–2009. aasta andmed
Töö avaldamise aasta: 2011

Loe edasi