Leibkonnad

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Minimaalse toidukorvi maksumuse arvutusmetoodika uurimine

Töö tegija: Merili Aaspalu (Tartu Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli bakalaureusetöö
Valdkond: leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuringu (LEU) 2004-2007, 2010-2012 ja 2015
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The Household Finance and Consumption Survey: methodological report for the second wave

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: Leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring (LEU) 2012
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The Household Finance and Consumption Survey: results from the second wave

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: Leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring (LEU) 2012
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Tallinna kesklinna ja lähitagamaa leibkondade keskkonnakoormuse võrdlus

Töö tegija: Liisi Liivlaid (Tartu Ülikool)
Töö alus: magistritöö
Valdkond: keskkonnakoormus, leibkonna eelarve
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring 2012
Töö avaldamise aasta: 2014

Loe edasi

The Determinants of Household Saving in Post-Crisis Economies: Evidence from Estonia and Latvia

Töö tegija: Erko Risthein, Olga Peskova
Töö alus: Stockholm School of Economics SSE Riga, Bachelor Thesis
Valdkond: leibkonna eelarve
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring 2010-2011
Töö avaldamise aasta: 2013

Loe edasi

Consumption Sensitivities in Estonia: Income Shocks of Different Persistence

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: sissetulek, leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: leibkonna eelarve uuring 2002–2007
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi