Igaüks loeb!

Statistikaameti vastus EELK kantsler Urmas Viilma avaldusele rahvaloenduse usu tulemuste kohta

30. aprill 2013   PDF   DOC

EELK (Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku) avaldus algas etteheitega, et Statistikaameti pressiteatest ei selgu, kui palju oli usuküsimusele vastajaid. See etteheide ei ole põhjendatud.

EELK (Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku) avaldus algas etteheitega, et Statistikaameti pressiteatest ei selgu, kui palju oli usuküsimusele vastajaid. See etteheide ei ole põhjendatud, sest ameti pressiteates oli selgelt öeldud, et valiku „ei soovi vastata“ tegi 14% 15-aastastest ja vanematest ning lisaks oli vastus jäetud märkimata veel 2% vastajate korral. Seega oli info selle kohta, kui paljud inimesed jätsid vastamata, pressiteates olemas. Küsimus — kas 10 000 või 100 000 ei ole asjakohane, sest loendatud Eesti elanike arv on ju korduvalt teatatud, see on 1 294 455, neist on vähemalt 15-aastaseid 1 094 564. Inimesi, kes ei soovinud usuküsimusele vastata oli 14% (157 216). Neid, kelle suhe religiooni jäi teadmata oli 23 888. Oletatavasti oli nende puhul tegemist inimestega, kelle eest vastasid leibkonnaliikmed. Kõik need andmed on avaldatud ka statistika andmebaasis.

Mingeid muid järeldusi kui soovimatus vastata, nende inimeste kohta teha ei ole võimalik. Nende seas võib olla usklikke ja ka luterlasi, aga pole ühtegi korrektset võimalust selgitada või hinnata nende suhet religiooni.

Kantsleri väide „eesmärgiks ei ole olnud saada võimalikult täpset tulemust, vaid saada mingi tulemus, sest konkreetsed andmed jäid loendamata hinnanguliselt isegi kuni 25% ulatuses kogu Eesti elanikkonnast“ on igati põhjendamatu. Rahvaloenduse korraldamisel järgiti täpselt rahvusvahelist metoodikat. Et religioon on tundlik ja delikaatne teema, ei tohi sellele küsimusele vastamine olla kohustuslik. Samuti eeldatakse, et vastaja mõistab küsimuse sisu, mistõttu on vastamisele seatud vanusepiir (15 eluaastat).

Religiooni küsimus ei olnud rahvaloendusel rahvusvaheliselt kohustuslik, vaid kuulus nende küsimuste hulka, mille võis korraldav riik omal soovil loendusankeeti lisada. Olgu märgitud, et varasematel Eesti riigi poolt korraldatud rahvaloendustel on usku küsitud, kuid alati on see tekitanud korraldajate hulgas diskussiooni. 2011. aasta rahvaloendusele lisati religiooni puudutav küsimus usutegelaste palvel, küsimuse ja vastusevariantide vormistus kooskõlastati siseministeeriumi usuasjade osakonna ekspertidega.

Usu, nagu ka teiste küsimuste küsimisel, tulemuste analüüsimisel ja esitamisel jälgis Statistikaameti rahvaloenduse meeskond statistikute eetikakoodeksit, olles kõigis järeldustes erapooletu, täpne ja korrektne.

Usu kohta detailsemad andmed leiab statistika andmebaasist.

REL 2011 tulemuste avaldamise ajakavaga saab tutvuda www.REL2011.ee.

Eestis üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist 2011 kuni 31. märtsini 2012. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Järgmine rahvaloendus toimub Eestis 2020/2021. aastal.

Täpsem teave:

Diana Beltadze
REL 2011 projektijuht
Statistikaamet
Tel 625 9361

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790