"Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (26. juuli 2013)

Siim Krusell: Eesti elu arvudes 2012. aastal

Slideshare

Andres Oopkaup: Rahvastikust positiivselt

Slideshare

Eesti Rahvusringhääling tegi aastaraamatu esitlusest veebis otseülekande.