Valitsemissektori puudujääk/ülejääk

% SKP-st ja miljon eurot

Valitsemissektori puudu-/ülejääk on Maastrichti lepingus defineeritud valitsemissektori laenuvõtmise/laenuandmisena Euroopa Arvepidamise Süsteemi (ESA95) järgi. See on valitsemissektori tulude ja kulude vahe. EDP-ga (EDP B.9) seotud valitsemissektori puudujäägi andmed erinevad ESA95 (B.9) puudujäägi andmetest intressimäära vahetuslepingute ja forvardintressidega lepingute intresside käsitlemise poolest. Valitsemissektor koosneb keskvalitsusest, kohalikest omavalitsustest ja sotsiaalkindlustusfondidest. Andmeid esitatakse osatähtsusena SKP-s ja miljonites eurodes. Nimetajana kasutatav SKP on sisemajanduse koguprodukt jooksvates turuhindades.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

% SKP-st
20152016201720182019
EU (27 countries - from 2020)-1.9-1.3-0.8-0.4-0.6
EL (28 liikmesriiki)-2.4-1.7-1.1-0.7-0.8
EU (27 countries - 2007-2013)-2.4-1.7-1.1-0.7-0.8
Euroala (19 riiki)-2.0-1.5-1.0-0.5-0.6
Euroala (18 riiki)-2.0-1.5-1.0-0.5-0.6
Belgia-2.4-2.4-0.7-0.8-1.9
Bulgaaria-1.70.11.12.02.1
Tšehhi-0.60.71.50.90.3
Taani-1.20.11.80.73.7
Saksamaa0.91.21.21.91.4
Eesti0.1-0.5-0.8-0.6-0.3
Iirimaa-2.0-0.7-0.30.10.4
Kreeka-5.60.50.71.01.5
Hispaania-5.2-4.3-3.0-2.5-2.8
Prantsusmaa-3.6-3.6-2.9-2.3-3.0
Horvaatia-3.3-1.00.80.20.4
Itaalia-2.6-2.4-2.4-2.2-1.6
Küpros-1.00.32.0-3.71.7
Läti-1.40.2-0.8-0.8-0.2
Leedu-0.30.20.50.60.3
Luksemburg1.31.81.33.12.2
Ungari-2.0-1.8-2.5-2.1-2.0
Malta-1.01.03.31.90.5
Holland-2.00.01.31.41.7
Austria-1.0-1.5-0.80.20.7
Poola-2.6-2.4-1.5-0.2-0.7
Portugal-4.4-1.9-3.0-0.40.2
Rumeenia-0.6-2.6-2.6-2.9-4.3
Sloveenia-2.8-1.90.00.70.5
Slovakkia-2.7-2.5-1.0-1.0-1.3
Soome-2.4-1.7-0.7-0.9-1.1
Rootsi0.01.01.40.80.5
Suurbritannia-4.6-3.3-2.5-2.2-2.1
Island..........
Liechtenstein..........
Norra..........
Šveits..........
Montenegro..........
Põhja-Makedoonia..........
Albaania..........
Serbia..........
Türgi..........
Miljon eurot (alates 01.01.1999) / miljon eküüd (kuni 31.12.1998)
20152016201720182019
EU (27 countries - from 2020)-229155.5-168608.1-106871.2-53961.3-77647.0
EL (28 liikmesriiki)-350401.2-250143.9-164889.6-107697.5-130130.0
EU (27 countries - 2007-2013)-348922.0-249700.8-165280.8-107812.1-130339.4
Euroala (19 riiki)-208162.0-157796.0-108001.4-52995.6-76986.8
Euroala (18 riiki)-208061.3-157886.3-108193.4-53267.4-77116.1
Belgia-10057.8-10169.1-3080.8-3712.4-9028.5
Bulgaaria-782.947.0576.41096.81262.8
Tšehhi-1036.01262.72914.21920.7598.9
Taani-3187.7370.15278.32213.111368.3
Saksamaa28580.037112.040295.062426.049788.0
Eesti29.7-111.8-183.1-146.2-90.4
Iirimaa-5193.4-1877.1-968.3379.81338.8
Kreeka-9952.0853.01290.01835.02745.0
Hispaania-55786.0-47953.0-35138.0-30495.0-35195.0
Prantsusmaa-79697.0-80690.0-67400.0-53516.0-72811.0
Horvaatia-1479.2-443.1391.2114.5209.4
Itaalia-42248.0-40765.0-42460.0-38844.0-29301.0
Küpros-173.258.3402.7-777.2380.4
Läti-348.538.9-210.8-243.0-63.2
Leedu-100.790.3192.0271.8129.3
Luksemburg689.61011.1758.91874.51384.4
Ungari-2260.3-2088.9-3085.1-2874.5-2945.1
Malta-98.198.6377.3237.171.0
Holland-13970.0148.09302.010559.014037.0
Austria-3477.0-5487.8-3014.4675.92918.9
Poola-11254.5-10121.5-6859.3-1157.6-3915.7
Portugal-7995.0-3608.6-5792.2-904.0403.9
Rumeenia-981.6-4463.2-4957.0-6002.5-9581.5
Sloveenia-1106.3-776.2-20.7329.6260.4
Slovakkia-2131.2-2006.6-805.0-940.6-1219.7
Soome-5127.0-3761.0-1546.0-2006.0-2735.0
Rootsi-11.34624.76871.63723.82342.7
Suurbritannia-121245.7-81535.9-58018.4-53736.3-52483.0
Island..........
Liechtenstein..........
Norra..........
Šveits..........
Montenegro..........
Põhja-Makedoonia..........
Albaania..........
Serbia..........
Türgi..........

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat