Põllumajandus

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Eesti mesindussektori struktuur

Töö tegija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Töö alus: Põllumajandusministeeriumi tellimus
Valdkond: põllumajandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: valim juriidilised isikud ja FIED, kellel on mesiperesid
Töö avaldamise aasta: 2013

Loe edasi