Tarkvaraarendajale

Statistikaamet teeb avalikuks palga ja tööjõukulu andmete automaatse esitamise jaoks vajaliku taksonoomia näidised ja juhendid. Selle alusel saavad tarkvaraarendajad alustada andmeesitajate finantsinfosüsteemide seadistamist andmeedastuse võimaldamiseks. Lahenduse tulemusena saab ettevõtetele pakkuda mugavat andmeedastuse moodust, kus andmed liiguvad andmekogujale otse ettevõtja finantsinfosüsteemist.

2016. aastal alustasid Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet ning Eesti Pank ühisprojektiga „Aruandlus 3.0“. Projekti käigus töötatakse välja finantsinfosüsteemist andmete edastamise tehniline lahendus. Lõpptulemusena saavad ettevõtted võimaluse (vastava funktsionaalsuse lubamisel) edastada andmed otse Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti ja Eesti Panga infosüsteemi ega pea enam minema iga asutuse veebikeskkonda andmeid sisestama. Projekti esimeses etapis võimaldatakse 2018. aastal edastada palga ja tööjõukulu andmed. Järgmise kahe aasta jooksul töötatakse välja ülejäänud majandusarvestusest edastatavate andmete taksonoomia ja võimaldatakse nende automaatne esitamine.

Projekti käigus loodav lahendus kasutab andmete edastamiseks ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide komplekti tasemele. Teisisõnu on finantsinfosüsteemis vaja häälestada vajalike klassifikaatorite info ning selle alusel liidetakse ühte tüüpi andmed kokku ja edastatakse kasutaja korralduse peale vajalikule riigiasutusele.

Edaspidi tuleb taksonoomiat finantsinfosüsteemis uuendada vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas aasta alguse seisuga.

Seadistuse tegemiseks vajalikud failid

Palk, tööjõud — taksonoomia (31.01.2020)

Aruande lähteandmed (16.03.2018)

XBRL GLi näidis (23.01.2018)