Norway Grants

"Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus" andmebaasi sisendi ja selle baasil arvutatavate näitajate arutelu

Statistikaamet korraldas Norbalti projekti “Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus” raames 20.12.2013 töötoa, mille eesmärk oli anda esimene sisend moodustatavale lähteandmebaasile, mille põhjal oleks võimalik iga aasta jälgida meeste ja naiste palgaerinevuste muutumist ühiskonnas hariduse, tegevusala, ametiala jms tunnuste kaudu. Eesmärk pole vaid palgaerinevusi mõõta, vaid jälgida ka meeste ja naiste võrdseid võimalusi tööturul.

Tarbijate soovitud näitajate loetelu leiate töötoa slaididelt pealkirjaga „Tarbija poolt soovitud indikaatorid“. Milliste andmete põhjal plaanime neid näitajaid arvutada, näete siit.

Et Statistikaamet saaks kõikide tarbijate soove arvesse võtta, kutsume palgaerinevuste valdkonnaga kokku puutuvaid või sellest teemast huvitatud inimesi arutelus osalema ja ettepanekuid esitama. Millistest palgaerinevuste näitajatest olete seni puudust tundnud ning mida peate riikliku statistika raames järjepidevalt kajastamiseks oluliseks?

Ootame kuni 14.02.2014 näitajate kohta ettepanekuid koos põhjendusega, milleks soovite neid kasutada. Olge aktiivsed!