Kogumiku „Laste heaolu“ esitlusseminar (14. jaanuar 2014)

Statistikaameti kogumik „Laste heaolu“ koondab erinevad laste heaolu puudutavad teemad ning annab ülevaate Eesti laste tänasest olukorrast.

Kogumikus tutvustatakse laste kasvukeskkonda ja elutingimusi, perekoosseisu, majanduslikku olukorda, vaba aja veetmise võimalusi, hariduse ja tervisega seotud küsimusi, antakse ülevaade turvalisusega seonduvast, kirjeldatakse sotsiaalkindlustussüsteemi ja hoolekandemeetmete võimalusi laste toetamisel ning käsitletakse laste ühiskonnaelus osalemise võimalusi ja vanemlusega seotud probleeme ja hoiakuid.

Kogumiku koostamisele on Statistikaameti kõrval kaasa aidanud autorid Õiguskantsleri Kantseleist, Sotsiaalministeeriumist, Justiitsministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tervise Arengu Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Haigekassast ja Terviseametist.

Statistikaameti kogumiku „Laste heaolu“ esitlusseminar toimus 14. jaanuaril 2014 kell 11.00-13.30 Õiguskantsleri Kantseleis, Kohtu tänav 8, Tallinnas.

Päevakava:

10.45-11.00 Kogunemine, hommikukohv
11.00-11.10 Tervitussõnad. Õiguskantsler ja lasteombudsman Indrek Teder ning Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup
11.10-11.20 Sissejuhatus. Andra Reinomägi, Õiguskantsleri Kantselei
11.20-11.35 Lapsed keskkondades. Tiiu-Liisa Laes, Statistikaamet
11.35-11.50 Lapse tervis. Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituut
11.50-12.05 Lapse turvalisus. Jako Salla, Justiitsministeerium
12.05-12.20 Laps hariduses ja noorsootöös. Kadi Ilves, Haridus- ja Teadusministeerium
12.20-12.35 Lapse toetamise võimalused. Hede Sinisaar, Sotsiaalministeerium
12.35-12.50 Kokkuvõtvad põhisõnumid. Kogumiku toimetaja Dagmar Kutsar, Tartu Ülikool
12.50-13.30 Kohvipaus, arutelu vabas vormis