Korrigeeritud rahvaarvu põhjal täpsustatud tööjõu-uuringu 2000.-2013. aasta andmed (14. veebruar 2014)

Esitlus

Metoodika

Metoodika. Lisa 1

Metoodika. Lisa 2