Isiku-uuringud

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Eesti sotsiaaluuring

Eesti terviseuuring 2014

ESS – Euroopa sotsiaaluuring (European Social Survey)

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate küsitlus

Haridus ja oskused

Infotehnoloogia leibkonnas

Kultuuris osalemise uuring

Leibkonna eelarve uuring

Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring (LEKU, RLU)

Linnad

Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise prooviuuring

SHARE

TEAN ja OSKAN

Turismi uuring

Turvalisuse uuring

Täiskasvanute koolituse uuring

Tööelu-uuring

Tööjõu-uuring

Väliskülastajate uuring