Isiku-uuringud

Aprilli lõpuni on järgmiste isiku-uuringutega seotud küsitlejate kodukülastused peatatud:

  • tööjõu-uuring,
  • tööjõu-uuringu prooviuuring,
  • Eesti sotsiaaluuring,
  • leibkonna eelarve uuring,
  • turismi uuring.

Loetletud isiku-uuringuteks kogub statistikaamet andmeid telefoni teel või veebiküsimustiku kaudu.

Kuni aprilli lõpuni on peatatud ka SHARE, ajakasutuse ning Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringute küsitlejate kodukülastused. Nende uuringute puhul telefoni- ega veebiküsitlust ei kasutata.

Ajakasutuse uuring

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Eesti sotsiaaluuring

Eesti terviseuuring

ESS – Euroopa sotsiaaluuring (European Social Survey)

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate küsitlus

Haridus ja oskused

Infotehnoloogia leibkonnas

Kultuuris osalemise uuring

Kohalike omavalitsuste teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring

Leibkonna eelarve uuring

Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring (LEKU, RLU)

Linnad

Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise prooviuuring

SHARE

PIAAC

TEAN ja OSKAN

Turismi uuring

Turvalisuse uuring

Täiskasvanute koolituse uuring

Tööelu-uuring

Tööjõu-uuring

Tööjõu-uuringu prooviuuring

Väliskülastajate uuring