Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord

Kehtiva riikliku statistika seaduse (RT I 2010, 41, 241) § 48 on sätestatud, et eelmise riikliku statistika seaduse (RT I 1997, 51, 822; 2010, 22, 108) redaktsiooni § 8 lõike 6 alusel kehtestatud Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse korda kohaldatakse kuni kehtiva seaduse § 34 lõikes 6 nimetatud määruse jõustumiseni.