Norway Grants

Projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ tutvustus UNECE töönõupidamisel

19.– 21. märtsil 2014 toimus Genfis ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) soolise statistika töörühma nõupidamine, kus räägiti erinevate valdkondade soopõhisest statistikast ning UNECE vastavatest tulevikuplaanidest. Ettekandeid peeti mitmetel teemadel, nagu sooline võrdõiguslikkus erinevatel eluetappidel, soolise statistika kasutamise kogemused poliitikate kujundamisel, sooline segregatsioon hariduses ja tööturul, rahvaloenduse andmetele tuginev soopõhine statistika ja analüüs, meeste ja naiste tervislik heaolu ning elustiil ja ajakasutuse uuringute tulemused.

Eesti esines päevakorrapunktis, kus arutleti soolise segregatsiooni üle hariduses ja tööturul. Ettekanne käsitles soolist palgalõhet Eestis ja Euroopa Liidu riikides. Selle esimene osa tugines Euroopa Liidu riikide andmetele ning keskendus küsimusele, missuguses omavahelises seoses on soolise palgalõhe suurus ja teised olulised tööturu näitajad. Teine osa keskendus palgalõhele Eestis ning selle seosele teiste tööturu näitajatega. Ettekande viimane osa tutvustas projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ eesmärke, rahastust ning põhitegevusi.

Kõik UNECE soolise statistika töörühma materjalid on kättesaadavad: http://www.unece.org/stats/documents/2014.03.gender.html

Eesti ettekanne (inglise keeles)
Ettekande sisututvustus (inglise keeles)
UNECE töönõupidamise kokkuvõte (inglise keeles)