Norway Grants

„Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ – andmebaasi koostamise arutelu

Statistikaamet korraldas projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus” raames 22.04.2014 teise töötoa, mille eesmärk oli anda esmane tagasiside lähteandmebaasi koostamise ning selle käigus tekkinud probleemide kohta.

Töötoas arutusel olnud teemad

  1. Ülevaade lähteandmebaasi moodustamisest, andmebaasi tunnustest, tekkinud probleemidest ning nende lahendamisest. Selleks, et hanke raames planeeritud palgaerinevuste analüüsi saaks teha, lõime Eesti tööjõu-uuringu (ETU) ja sotsiaaluuringu (ESU) integreeritud andmebaasi aastate 2011 ja 2012 kohta ning lisasime sinna töise tulu EMTA andmetest ja tunnuseid REL2011 andmebaasist. Ülevaate esitas Statistikaamet.
    Ettekanne
  2. EMTA andmed: andmebaasis olevate tunnuste tutvustus ning nende kasutamise arutelu. On mitu võimalust, kuidas EMTA andmeid isiku tasandile agregeerida ning milliseid tunnuseid kasutada. Tutvustasime, kuidas on praeguses lähteandmebaasis tunnused arvutatud, milliseid teisi võimalusi oleme kaalunud. Ootame aktiivset arutelu teemal, millist võimalust proovima peaks. Ettekande tegi Statistikaamet.
    Ettekanne
  3. Ülevaade projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ hetkeseisust: mis on hankelepingu raames tehtud ning mis on lähitulevikus plaanis. Ülevaate esitas hankevõitja esindaja.
    Ettekanne

Koos põhitarbijatega arutati töötoas andmebaaside kokkupanekul tekkinud probleeme ning otsiti lahendusi. Kokkusaamise kokkuvõte ning ettepanekud.