Norway Grants

„Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ – esmaste analüüsitulemuste arutelu

Statistikaamet korraldas projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus” raames 10. juunil 2014 kolmanda töötoa, mille eesmärk oli anda ülevaade projekti seisust ja tutvustada Tartu Ülikooli tehtud analüüsi esmaseid tulemusi. Töötoas osalenutelt oodati tagasisidet esmasele analüüsile ja nõuandeid korraldajatele, mis aitaksid kaasa projekti eesmärkide saavutamisele. Sel korral oli palju uusi osalejaid, mistõttu alustasime töötuba ülevaatega projektist üldiselt. Kõik huvilised ja eksperdid on endiselt oodatud liituma ka järgmistes töötubades.

Töötoa teemad

  • Projekti üldine lühitutvustus neile, kes osalesid töötoas esimest korda. Ülevaade projekti seisust, lähiplaanidest ning juunis ilmuvast metoodikakogumikust. Statistikaameti ettekanne.
  • Projekti „Palgaerinevuste parem kättesaadavus“ raames on tellitud soolise palgaerinevuse analüüs: palgalõhet avardav ja seletav analüüs konkreetsete ettepanekutega poliitikakujundajatele; palgalõhe sidumine pensionide lõhega; meeslihttöötaja palk või selle alternatiivi esitamine; tagasiside loodavale lähteandmebaasile nii sisendtunnuste kui ka väljundtunnuste osas. Tartu Ülikooli ettekanne analüüsi esmastest tulemustest.

Tarbijatega arutati esmase analüüsi tulemusi, tehti ettepanekuid analüüsi laiendamiseks ning projekti edaspidisteks tegevusteks. Kokkusaamise kokkuvõte ja ettepanekud.