Ettevõtete majandusnäitajad

http://www.stat.ee/72570
Reet Nestor

Pärast kahte majanduskriisijärgset kiire majanduskasvu aastat 2012. aastal ettevõtete sektori areng stabiliseerus. Ettevõtete majandusnäitajad paranesid, kuigi nende kasv aeglustus. Ettevõtlusaktiivsus on pärast 2009. aasta seisakut pidevalt kasvanud. 2012. aastal tegutses Eestis 66 000 mittefinantsäriühingut (edaspidi „ettevõtted“) – 4000 võrra ehk 7% enam kui aasta varem. Tegevust alustasid peamiselt alla 10 hõivatuga ehk mikroettevõtted, mida on 90% Eesti ettevõtetest. Iga neljas uus ettevõte loodi 2012. aastal kaubanduse tegevusalal. Varasema aastaga võrreldes kasvas kiiremini posti või interneti teel kauplevate ettevõtete, samuti arvutite ja telekommunikatsiooniseadmete ning kasutatud kaupade jaemüügiga tegelevate ettevõtete arv. Iga teine uus ettevõte alustas tegevust teeninduse valdkonnas. Seal olid populaarsemad tegevusalad juhtimisnõustamine ja raamatupidamine, aga ka programmeerimine. Iga kaheksas 2012. aastal loodud ettevõte tegutses ehituses, mis on pärast kriisi taastumas.